Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Deň ekologického poľnohospodárstva v EÚ: Druhé udeľovanie cien EÚ za ekologické poľnohospodárstvo

26-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vplyv vlastností pôdy na výskyt epigeických skupín v podmienkach ekologického poľnohospodárstva

08-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Ekologické poľnohospodárstvo. 30 % na Slovensku?

28-07-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Národný akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike pre roky 2023-2027

25-07-2023

Oznámenie finalistov súťaže EU Organic Awards 2023

21-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Mykotoxiny v ekologické produkci obilovin

11-05-2023
Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
(zdroj: Naše pole 4/2023, str. 52-55)

Epigeická fauna v plodinách ekologického hospodárenia

04-05-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Uchádzajte sa o ďalšie ocenenie EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

27-03-2023

Význam ekologického poľnohospodárstva pre biodiverzitu edafónu

21-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,

Desať rokov ekologického poľnohospodárstva v EÚ

25-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)