Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické ocenenia EÚ 2024

14-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

600 miliónov EUR na podporu výskumu a inovácií v oblasti agroekológie a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

04-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii - monitoring a v ekológii – projekt ECOBREED v rokoch 2022 a 2023

02-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Deň ekologického poľnohospodárstva v EÚ: Druhé udeľovanie cien EÚ za ekologické poľnohospodárstvo

26-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vplyv vlastností pôdy na výskyt epigeických skupín v podmienkach ekologického poľnohospodárstva

08-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Ekologické poľnohospodárstvo. 30 % na Slovensku?

28-07-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Národný akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike pre roky 2023-2027

25-07-2023

Oznámenie finalistov súťaže EU Organic Awards 2023

21-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Mykotoxiny v ekologické produkci obilovin

11-05-2023
Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
(zdroj: Naše pole 4/2023, str. 52-55)