Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Mykotoxiny v ekologické produkci obilovin

11-05-2023
Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
(zdroj: Naše pole 4/2023, str. 52-55)

Epigeická fauna v plodinách ekologického hospodárenia

04-05-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Uchádzajte sa o ďalšie ocenenie EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

27-03-2023

Význam ekologického poľnohospodárstva pre biodiverzitu edafónu

21-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,

Desať rokov ekologického poľnohospodárstva v EÚ

25-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Ochrana broskvoní a meruněk v ekologické produkci

17-01-2023
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Deň ekologických potravín v EÚ: Komisia zverejnila víťazov prvých ekologických ocenení EÚ

26-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2022)

20-05-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 14/2022, 19. mája 2022)

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

06-04-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

21-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce