Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Umělá inteligence v živočišné výrobě

12-07-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

600 miliónov EUR na podporu výskumu a inovácií v oblasti agroekológie a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

04-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

20-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Roľnícke noviny 4/2024, str. 20-21)

Efektívne hospodárenie vo výrobe krmív spočíva v systéme cirkulácie zdrojov

06-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Poľnohospodárske stavby a požiadavky na ich umiestnenie

02-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Využitie prirodzených vlastností vápenatých materiálov v živočíšnej výrobe

08-12-2023
Calmit, spol. s r.o.

Možnosti digitalizácie niektorých procesov v živočíšnej výrobe

31-05-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 15 a 18-19)

Boj proti antimikrobiálnej rezistencii na farmách vďaka podpore SPP

28-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Dlhodobý pokles výroby kŕmnych zmesí a jej dopad na úroveň živočíšnej výroby

30-01-2023
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Roľnícke noviny 1/2023, str. 11-12)

Kŕmne doplnky na zníženie emisií

30-03-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra