Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Biopalivá

Biopalivá

Potenciál a ohrozenia z využívania biotopov Tr3 - Panónske travinno-bylinné porasty na spraši ako zdroj lignocelulózovej biomasy pre výrobu biopalív druhej generácie

15-08-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Termochemická konverzia biomasy na biopalivá

16-12-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

14-10-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Zmesné palivá namiesto bionafty

18-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zloženie emisií pri bionafte

28-08-2020

Trávna fytomasa ako alternatívny zdroj energie

03-04-2014