Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Biopalivá

Biopalivá

Termochemická konverzia biomasy na biopalivá

16-12-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

14-10-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Zmesné palivá namiesto bionafty

18-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zloženie emisií pri bionafte

28-08-2020

Trávna fytomasa ako alternatívny zdroj energie

03-04-2014