Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Hnačka u teliat: Miešanie elektrolytov v mlieku alebo vode?

26-01-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, november/2022, str. 21-22)

Starostlivosť o teľatá po narodení

18-01-2023
Mikrop Slovensko

Resilience dojnic – jaký je přínos pro chovatele?

07-12-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves

Slovenská mliečna rieka vysychá...

23-11-2022
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Nitra

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

07-11-2022
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

KLOSTRÍDIE ... príčina, následok ... alebo ACIDÓZA?

18-08-2022
FEED LAB s.r.o. Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov, jún 2022, str. 22-25)

Sú kravy zodpovedné za globálne otepľovanie?

27-06-2022
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenský hydrometeorologický ústav

Bavlník, zázračné krmivo pre dojnice?

26-05-2022
MIKROP, a. s., Čebín
(zdroj: Slovenský chov apríl/2022, str. 38-39)

Kryokonzervácia vajíčok a oplodnenie in vitro u hovädzieho dobytka ako nástroje pre účely Banky živočíšnych genetických zdrojov

23-03-2022
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre; 2 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Faktory mající vliv na hygienickou kvalitu syrového mléka

09-03-2022
Veterinární univerzita Brno
(zdroj: Roľnícke noviny 2/2022, str. 16-17)