Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Adaptačné obdobie novorodených mláďat

04-07-2024
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Roľnícke noviny 18/2024, str. 19)

Kontrola úžitkovosti – stále významnejší a komplexnejší zdroj informácii pre chovateľa

10-06-2024
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

Produkčný dopad tepelného stresu na zasušené kravy

07-06-2024
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre
(zdroj: Slovenský chov 2/2024, str. 31-33)

Význam aminokyselín vo výžive prežúvavcov

29-05-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Využívanie vápenatých materiálov v chove dojníc významne znižuje náklady na hygienu

23-05-2024
Calmit, spol. s r.o.

Věčné chemikálie a reprodukce skotu

16-05-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha Uhříněves

Trávne porasty v chove dojčiacich kráv

15-05-2024
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Reprodukční biotechnologie skotu, skleníkové plyny a globální oteplení

29-04-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha Uhříněves

Stráviteľnosť vlákniny v bachore prežúvavcov

15-04-2024
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Embryotransfer v chove hovädzieho dobytka – príklad z praxe

27-03-2024
1 Ústav aplikovanej biológie, SPU v Nitre; 2 Farma matiek býkov, Pečovská Nová Ves; 3 Výskumné centrum AgroBioTech, SPU v Nitre; 4 Ústav chovu zvierat, SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 27 - 28)