Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Oznámenie finalistov súťaže EU Organic Awards 2023

21-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Súťaž EU Organic Awards 2023 má svojich finalistov. V každom z 8 jednotlivých ocenení boli vybrané tri najlepšie projekty, pričom celkovo sa do finále dostalo 24 projektov z 11 krajín EÚ.

Finalisti boli vybraní z takmer 100 prihlášok z celej Európy, pričom v porovnaní s minulým ročníkom bolo vyššie zastúpenie prihlášok zo strednej Európy a Pobaltia.

Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční 25. septembra v Bruseli.

Ceny EÚ za ekologickú produkciu boli prvýkrát udelené v roku 2022 ako súčasť záväzku prijatého v Akčnom pláne rozvoja ekologickej výroby s cieľom oceniť vynikajúce výsledky v celom hodnotovom reťazci ekologickej výroby, od poľnohospodárov po reštaurácie, od malých a stredných podnikov po bio-oblasti. Na základe minuloročných skúseností systém ocenení EÚ za ekologickú výrobu zahŕňa 7 kategórií a 8 individuálnych ocenení (najlepší ekologický poľnohospodár muž/žena, najlepší ekologický región, najlepšie ekologické mesto, najlepšia ekologická „bio-oblasť“, najlepší MSP na spracovanie ekologických potravín, najlepší maloobchodný predajca biopotravín, najlepšia ekologická reštaurácia/potraviny. Oceňujú sa vynikajúce, inovatívne, udržateľné a inšpiratívne projekty, ktoré vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu v oblasti ekologickej produkcie a spotreby.

Do súťaže o ocenenie sa môže zapojiť každý subjekt alebo inštitúcia v rámci hodnotového reťazca ekologického poľnohospodárstva s vynikajúcim, inovatívnym, udržateľným a opakovateľným projektom, ktorý prispieva k väčšej dostupnosti a cenovej prístupnosti ekologických výrobkov v EÚ. Porota vyberá víťazov v každej kategórii na základe posúdenia projektov podľa horizontálnych kritérií.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/finalists-announced-2023-eu-organic-awards-2023-07-18_en