Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Agrolesníctvo

Agrolesníctvo

Uplatnenie orecha čierneho v poľnohospodárskej krajine

06-07-2023
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy; 2 Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene

Agrolesnícke systémy – výhody pre krajinu i produkciu

14-06-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Potenciál borievky obyčajnej v agrolesníckych systémoch

26-01-2022
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Ekonomické trendy ďalšieho vývoja prostredníctvom agrolesníctva

03-02-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Technologicko-chovateľské postupy pre agrolesnícke systémy chovu hovädzieho dobytka

08-01-2019
NPPC – VÚŽV Nitra

Agrolesníctvo v modernej poľnohospodárskej produkcii - využitie v produkcii mliekových fariem

08-08-2017
1NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2NLC - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
(zdroj: Slovenský chov, apríl 2017, str. 22-23)