Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Výživa, významný prvok manažmentu odpadov v chove ošípaných

17-08-2023

Kukuričná siláž vo výžive prežúvavej zveri

16-08-2023

Dlhodobý negatívny dopad tepelného stresu na produkciu mlieka kráv

04-08-2023

Ochrana fariem hydiny pred vtáčou chrípkou prostredníctvom prírodných rastlinných látok

03-08-2023

Sledovanie zdravotného stavu vemena kôz ako kľučový nástroj prevencie proti mastitídam

01-08-2023

Choroby tráviaceho aparátu hovädzieho dobytka

27-07-2023

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (2. časť)

16-06-2023
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 21-22)

Objemná krmiva ve výživě koní

08-06-2023

Včely a opeľovače potrebujú zodpovedné poľnohospodárstvo, ktoré podporuje ich úlohu v prírode

01-06-2023
(zdroj: www.fao.org)

EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

31-05-2023
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 12-14)