Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Včely a opeľovače potrebujú zodpovedné poľnohospodárstvo, ktoré podporuje ich úlohu v prírode

01-06-2023
(zdroj: www.fao.org)

EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

31-05-2023
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 12-14)

Možnosti digitalizácie niektorých procesov v živočíšnej výrobe

31-05-2023
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 15 a 18-19)

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (1. časť)

26-05-2023
(zdroj: Slovenský chov marec/2023, str. 26-27)

Bublinkové riešenie emisného problému

24-05-2023

Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizík

15-05-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Genetika vybraných exteriérových znakov kôz vo svetle nových poznatkov

09-05-2023

Boj proti antimikrobiálnej rezistencii na farmách vďaka podpore SPP

28-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia podporuje prechod odvetvia bravčového mäsa na udržateľnejšiu výrobu

22-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Pravidelné hodnotenie množstva nadojeného mlieka a počtu somatických buniek v chove bahníc - kľúč k úspešnému chovu

10-03-2023