Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

20-02-2024
(zdroj: Roľnícke noviny 4/2024, str. 20-21)

Efektívne hospodárenie vo výrobe krmív spočíva v systéme cirkulácie zdrojov

06-02-2024

Ako predchádzať bakteriálnej kontaminácii semena

05-02-2024

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024

Projekt BeePro: Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

31-01-2024
(zdroj: www.beepro.sk)

Vtáčia chrípka na juhu Slovenska

30-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zver robí škody, keď je hladná

26-01-2024

Vestník MPRV SR čiastka 12/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch

04-01-2024
(zdroj: mpsr.sk)

Poľnohospodárske stavby a požiadavky na ich umiestnenie

02-01-2024