Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Choroby obilnín v roku 2023

29-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hrdza pšenicová

14-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Hrdza trávová

02-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Ozimné obilniny

11-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Výskyt fuzariózy klasov obilnín na Slovensku

16-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice ozimnej, tvrdej

09-06-2023
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Slabá zima – silné choroby?

11-05-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Tritordeum – nová obilnina pre potravinový priemysel

16-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; FPV UCM v Trnave

Šľachtenie obilnín a klimatická zmena

14-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, VSS Vígľaš-Pstruša