Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie

FAO pri príležitosti prvého Medzinárodného dňa nulového odpadu upriamuje pozornosť na biohospodárstvo

05-04-2023
(zdroj: www.fao.org)

Výzva na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva

20-10-2021

Stav a vývoj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR

20-02-2020
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Nová technológia zameraná na lepšie využitie tepelnej energie z odpadových vôd

10-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Obnoviteľné zdroje energie - módny trend alebo nevyhnutnosť

08-10-2013