Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické ocenenia EÚ 2024

14-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Výzva na predkladanie prihlášok na 3. ročník cien EÚ za ekologické výrobky je otvorená a bude trvať do 12. mája 2024. Ceny EÚ za ekologické potraviny sú odovzdávané rôznym zainteresovaným stranám v rámci hodnotového reťazca ekologickej výroby, ktoré vytvorili inovatívne, udržateľné a inšpiratívne projekty, ktoré priniesli skutočnú pridanú hodnotu pre výrobu a spotrebu ekologických potravín. Slávnostné odovzdávanie cien je naplánované na 23. septembra 2024, ktorý je dňom ekologického poľnohospodárstva EÚ.

Ceny EÚ za ekologické výrobky spoločne organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA IFOAM Organics Europ so zapojením Európskeho parlamentu a Rady v rámci poroty. Udelených bude osem ocenení v siedmich kategóriách:

  • Najlepší ekologický poľnohospodár (žena a muž)
  • Najlepší ekologický región
  • Najlepšie ekologické mesto
  • Najlepší ekologický „bio District“
  • Najlepšie ekologické spracovanie potravín MSP
  • Najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby
  • Najlepšia ekologická reštaurácia/potravinový servis

Zapojiť sa môže každý aktér alebo inštitúcia EÚ v rámci hodnotového reťazca ekologickej poľnohospodárskej výroby s pozoruhodným projektom prispievajúcim k väčšej cenovej dostupnosti a/alebo prístupnosti ekologických produktov v EÚ. Nezahŕňa to len ekologických poľnohospodárov, bioobvody alebo podniky v ekologickom potravinovom reťazci s jedinečným prístupom, ale aj mestá alebo regióny, ktoré pacientom alebo žiakom poskytujú ekologické jedlá alebo iným spôsobom podporujú ekologickú výrobu.

Prihlášky vo všetkých úradných jazykoch EÚ sú vítané prostredníctvom online formulára do 12. mája 2024. Oprávnené žiadosti preskúma porota EÚ pre ekologické ocenenia na základe kritérií excelentnosti, inovácie, udržateľnosti a možnosti replikovať projekt inde v EÚ. Víťazi prispejú k väčšej informovanosti verejnosti o ekologickej výrobe v EÚ.

Ekologické poľnohospodárstvo chráni naše životné prostredie a klímu, našu biodiverzitu a dobré životné podmienky našich zvierat. Zohráva zásadnú úlohu pri rozvoji udržateľných potravinových systémov pre EÚ tým, že vyrába vysokokvalitné potraviny s nízkym vplyvom na životné prostredie.

V roku 2021 Európska komisia prijala akčný plán na podporu zvýšenia dopytu po potravinových výrobkoch z ekologickej poľnohospodárskej výroby a ich ponuky a zvýšenia udržateľnosti ekologickej výroby v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“ a stratégiou v oblasti biodiverzity. V tejto súvislosti boli členské štáty požiadané, aby vo svojich strategických plánoch SPP a vo svojich národných akčných plánoch pre ekologické poľnohospodárstvo stanovili národné cieľové hodnoty pre ekologické poľnohospodárstvo a aby boli všeobecne ambiciózne v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Od januára 2023 sa v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky poskytuje zvýšená finančná podpora na prechod na ekologické poľnohospodárstvo a jeho udržiavanie. V septembri 2023 Európska komisia uverejnila správu o vykonávaní akčného plánu, v ktorej zdôraznila výrazný pokrok, ktorý sa v odvetví doteraz dosiahol.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-now-eu-organic-awards-2024-2024-03-04_en?prefLang=sk