Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

Doterajšie poznatky o opatrení Zelená nafta 2019+

02-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vestník MPRV SR č. 4

06-02-2023

Vestník MPRV SR - Oznámenie MPRV SR - výška podpôr na neprojektové opatrenia

27-01-2023

Vestník MPRV SR - Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamu katastrálnych území zaradených do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami

27-01-2023

Výzvu pre poľnohospodárov navyšujeme o 106 miliónov EUR

19-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

PPA zaktualizovala výzvu na investície do poľnohospodárskych podnikov

11-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na podporu pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, vinohradníkov a chovateľov rýb pôjde až 16 miliónov EUR, vyhlasujeme výzvu

14-12-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nová stavebná legislatíva sa týka aj poľnohospodárov

13-12-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmárom

15-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 23672/2022)

21-10-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 22/2022, 20. októbra 2022)