Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Poznatky pre "smart" farmárčenie – adaptácia jalovíc a dojníc na robotické dojenie a precízny chov teliat a kráv

31-01-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
e-publikácia

Prioritní škodcovia rastlín Európskej únie, ktorí sa v Slovenskej republike zatiaľ nevyskytujú a je potrebné zabrániť ich vstupu a šíreniu

15-12-2021

Silážovanie

02-11-2021
ilustrovaný manuál pre expertov i začiatočníkov

Publikácia Ovocie a zelenina - príležitosti a výzvy pre malé udržateľné poľnohospodárstvo

22-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Bezpečnosť potravín

20-08-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výroba syrov

11-05-2021

Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

22-03-2021
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Správa o vplyve SPP na rozvoj vidieka

09-02-2021
(zdroj: www.cor.europa.eu)

Ochrana včelstiev pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

02-02-2021
1 NPPC, VÚŽV – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku; 2 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Aplikačné zariadenia na ochranu rastlín na aplikáciu kvapalných zmesí

01-02-2021
1 ÚKSÚP v Bratislave - TSÚP Rovinka; 2 Profesional Servis, s.r.o. Santovka