Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Obchod s agropotravinami v EÚ zostal v lete 2023 stabilný

30-11-2023
(zdroj:www.agriculture.ec.europa.eu

Propagácia agropotravinárskych výrobkov v EÚ a mimo nej v roku 2024

20-11-2023
(zdroj:www.ec.europa.eu)

Náklady dojných oviec v roku 2022

16-11-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Zhodnotenie vybraných aspektov prvovýroby, spracovania a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (v rokoch 2018 - 2021)

10-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obchodná bilancia EÚ zostala v júli stabilná napriek spomaleniu obchodu s agropotravinárskymi výrobkami

03-11-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Ekonomické aspekty chovu prasat

26-10-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Prístup poľnohospodárov a agropotravinárskych MSP k financiám je naďalej nedostatočný

17-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Krátkodobý výhľad poľnohospodárskych trhov: Poľnohospodári v EÚ pokračujú v produkcii napriek nepriaznivému počasiu

10-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Konkurencieschopný agropotravinársky sektor EÚ dosahuje vysokú úroveň diverzifikácie obchodu

09-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa v júni ďalej zlepšila

27-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)