Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Systémy obrábění půdy a plevelová společenství

17-05-2023
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně

Zakladanie porastov jarín - pôda, technológie, sejba, eliminácia sucha

04-05-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zdravá pôda - základ života na Zemi

16-03-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Čo ovplyvňuje vododržnosť pôd

24-02-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
(zdroj: Naše pole 1/2023, str. 48-49)

Úloha pôdnej mikroflóry v mobilizácií dusíka

09-01-2023

Mikroelementy v pôde a v rastline

28-11-2022

Draslík, vápnik, horčík a síra v pôde a v rastline

23-11-2022

Vápnik – motor pôdnej úrodnosti

22-11-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Ustanovujúce zasadnutie Asociácie výrobcov organických hnojív

22-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmeny a vývoj sledovaných agrochemických parametrov v poľnohospodárskej pôde v Slovenskej republike

18-10-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave