Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Deň ekologického poľnohospodárstva v EÚ: Druhé udeľovanie cien EÚ za ekologické poľnohospodárstvo

26-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia zverejnila osem víťazov druhého ročníka súťaže EU Organic Awards. Podobne ako v minulom roku, aj tento rok sú víťazmi rôzne subjekty z európskeho ekologického sektora, ktoré reprezentujú vynikajúce výsledky v rámci ekologického hodnotového reťazca. Udeľovanie cien EÚ za ekologické výrobky je zároveň oslavou Dňa ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ, ktorý vyhlásili Európsky parlament, Rada a Európska komisia v roku 2021.

Tento rok bolo prijatých takmer 100 prihlášok z celej Európy a do užšieho výberu bolo vybraných 24 kandidátov z 11 krajín EÚ. Systém EU Organic Awards zahŕňa 7 kategórií a 8 individuálnych ocenení. Oceňujú sa vynikajúce, inovatívne, udržateľné a inšpiratívne projekty, ktoré vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú výrobu a spotrebu. Oceňovanie spoločne organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe s podporou Európskeho parlamentu a Rady.

Tohtoroční ocenení:

  • Najlepší ekologický poľnohospodár (žena):  pani Clara Benito Pacheco v Španielsku, ktorá prevádzkuje rozsiahlu ekologickú farmu s kozami, ktoré sú kŕmené výlučne miestnou trávou. Jej voľne sa pasúce ekologické stádo prispieva k biodiverzite. Vďaka technológiám virtuálneho oplotenia a používaniu GPS obojkov sa dospelé zvieratá môžu voľne pásť, pretože už nie sú potrebné žiadne fyzické ploty, čo prispieva k sekvestrácii uhlíka v trávnych porastoch.
  • Najlepší ekologický poľnohospodár (muž): pán Thomas Moschos v Grécku, ktorý spolu s bratom vedie rodinnú farmu Moschos v Kastorii, ktorá sa špecializuje na ekologický chov oviec a výrobu mliečnych výrobkov. Zavádza nové poľnohospodárske metódy, zlepšuje pôdu a cirkuláciu, čo následne vedie k zvýšeniu organickej hmoty v pôde a výnosov.
  • Najlepší ekologický región: Burgenland v Rakúsku, ktorý sa stal vzorom na scéne ekologickej premeny vďaka vedeckej realizácii stratégie "Bioland Burgenland". Cieľom stratégie je nielen zvýšiť podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom na 50 % do roku 2030, ale aj posilniť kompletný dodávateľský reťazec ekologického poľnohospodárstva vrátane regionálnych jedální, bufetov a škôl.
  • Najlepšie ekologické mesto: Viedeň v Rakúsku, ktoré vyrába pre svojich obyvateľov ekologické poľnohospodárske produkty zo svojich 44 000 hektárov lesnej a poľnohospodárskej pôdy v rámci ekologického konceptu "Z farmy na stôl". Vďaka tejto iniciatíve sa posilňuje miestne hospodárstvo prostredníctvom regionálneho hodnotového reťazca, ktorý poskytuje podporu udržateľnému poľnohospodárstvu a stravovaniu.
  • Najlepší ekologický bio-okres: Idanha-a-Nova v Portugalsku, ktorý je najväčšou oblasťou poľnohospodárskej pôdy s ekologickým poľnohospodárstvom v Portugalsku a podporuje projekty, ktoré posilňujú krátke dodávateľské reťazce a zvyšujú ponuku ekologických výrobkov.
  • Najlepší malý a stredný podnik na ekologické spracovanie potravín: rodinná ekologická farma v Merry Mill v Írsku, ktorá vyrába celý rad ekologických bezlepkových potravín. S cieľom riadiť celý proces od začiatku do konca a zabezpečiť, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii iných obilnín, vybudovali prvý írsky ekologický bezlepkový mlyn na ovos.
  • Najlepší ekologický predajca: spoločnosť Gut Wulksfelde v Nemecku, ktorá prevádzkuje predajňu s rozlohou 600 m², v ktorej predáva produkty z vlastnej ekologickej farmy s rozlohou 450 hektárov, na ktorej pestuje viac ako 50 druhov zeleniny. Okrem predaja viac ako 8 000 biopotravín je súčasťou predajne aj pekáreň a reštaurácia ocenená zelenou michelinskou hviezdou.
  • Najlepšia bio reštaurácia/potraviny:  reštaurácia Luftburg - Kolarik im Prater v Rakúsku je najväčšia plne certifikovaná bio reštaurácia na svete, ktorej základom filozofie je ekologická a sociálna udržateľnosť. Je držiteľom viacerých rakúskych ocenení, využíva obnoviteľnú energiu a snaží sa minimalizovať svoju ekologickú stopu všade, kde je to možné.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-organic-day-highlighting-excellence-across-organic-value-chain-through-second-eu-organic-awards-2023-09-25_sk