Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Trendy v oblasti pěstování a sklizně drobného ovoce

07-05-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Čmele ako opeľovače v jabloňových sadoch

02-05-2024
Ústav zoológie SAV, v.v.i.
(zdroj: Sady a vinice 2/2024, str. 18-20)

Nejpěstovanější a nové odrůdy jahod. Fyziologie rostlin jahodníku

30-04-2024
Jahodárna Kříž

Bude v najbližších rokoch dostatok kvalitného a zdravého domáceho ovocia pre slovenských konzumentov?

26-03-2024
Ovocinárske družstvo Bonum

Hraboš poľný v ovocných sadoch

21-03-2024
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Agrivoltaické systémy do vinic a sadů

11-03-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Ukazovatele pôdnej úrodnosti po roku 1987 – ovocné sady a vinice

04-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Možnosti protimrazovej ochrany sadov

22-02-2024
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Precízny manažment sadov: od fyziológie stromov po automatizáciu sadov

25-07-2023
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Nový program aj v sadoch a viniciach

18-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat