Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Možnosti protimrazovej ochrany sadov

22-02-2024
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Precízny manažment sadov: od fyziológie stromov po automatizáciu sadov

25-07-2023
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Nový program aj v sadoch a viniciach

18-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat

Uplatnenie orecha čierneho v poľnohospodárskej krajine

06-07-2023
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy; 2 Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene

Lalokonosec – obávaný škůdce v jahodníku

02-06-2023
Jahodová plantáž u Kalikovského mlýna, Plzeň

Výběr stanoviště pro zajištění pravidelnosti sklizní meruněk aneb jak dopadly meruňky v letech 2021 a 2022 po poškození mrazy

18-05-2023
1 VŠÚO Holovousy s. r. o.; 2 Farma Bílovice s.r.o.

Hospodársky významné hubové ochorenia ovocných drevín 1

05-04-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

„Integrovaná produkcia“ po novom

29-03-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Príprava ovocných sadov na obdobie vegetačného pokoja

24-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Koletotrichová hniloba višní

26-10-2022
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.