Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Liečivé rastliny

Liečivé rastliny

Potenciál rastlín rastúcich na Slovensku na zníženie príznakov z nachladnutia a chrípky

03-02-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Netradičná plodina perila krovitá Perilla frutescens (L.) Britton

05-04-2022
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; 2 Axxence Slovakia s.r.o.

Agrotechnika boráku lekárskeho Borago officinalis L.

15-12-2021
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; 2 Axxence Slovakia s.r.o.

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Apiaceae

19-11-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Najvýznamnejšie choroby a škodcovia liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae – mäta pieporná

08-11-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae

18-08-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 50-53)

Pestujeme medovku lekársku (Melissa officinalis L.)

20-10-2020
Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Súčasný stav a budúcnosť pestovania liečivých rastlín

04-04-2019
NPPC - VÚRV Piešťany

Liečivé rastliny z priamej sejby

31-03-2014