Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Bioplyn

Bioplyn

Zoznam bioplynových staníc v Slovenskej republike (2022)

02-06-2022

Kukuričná slama ako hodnotný energetický materiál pre produkciu bioplynu

04-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Budúcnosť bioplynu v Európe

01-10-2019
EURACTIV.com
(zdroj: https://www.euractiv.com)

Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku

27-08-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionálnej bioenergetiky

Hnojová koncovka farmy živočíšnej výroby – "Nekonečný príbeh"

28-04-2017
AGROBIOENERGIA - Združenie pre poľnohospodársku biomasu
(zdroj: Roľnícke noviny 50/2016, str. 13-14)

Technika pre obsluhu bioplynových staníc – príprava vstupného substrátu

18-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Centrum výskumu bioenergie

Efektívna bioplynová stanica

27-11-2013
(Zdroj: Slovenský chov, september 2013, str. 26-27)

Bioplynové zdroje na Slovensku a materiálové toky fytomasy

08-10-2013
(Zdroj: Naše pole 6/2013, str. 39-43)