Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (1. časť)

26-05-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR Bratislava
(zdroj: Slovenský chov marec/2023, str. 26-27)

Komisia podporuje prechod odvetvia bravčového mäsa na udržateľnejšiu výrobu

22-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Opatrenia proti šíreniu AMO zaberajú

18-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Volné porody prasnic

05-09-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Alternativní systémy chovu prasat

17-08-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Péče o narozená selata

29-07-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Opatření při kousání ocasů

21-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Příčiny kousání ocasů u prasat

16-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Zkušenosti s africkým morem prasat v Číně

09-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Africký mor prasat a možnosti jeho přenosu krmivem

17-03-2022
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí