Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Európsky výbor regiónov predložil komplexný súbor opatrení na podporu agroekológie v EÚ

05-02-2021
(zdroj: www.cor.europa.eu)

Ekologická forma ochrany kôstkovín proti moníliovému usychaniu kvetov

11-01-2021
Výskumný a Šľachtiteľský Ústav Ovocinársky Holovousy s.r.o.

Doplňujúca informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022)

08-12-2020
(zdroj: www.apa.sk)

Prekážky v rozvoji ekologického poľnohospodárstva - poľská prípadová štúdia

25-11-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022)

20-11-2020
(zdroj: www.apa.sk)

Komisia pripravuje nové iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

14-09-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Úloha biologických prípravkov na ochranu rastlín v programoch integrovanej ochrany rastlín

03-01-2020
Bayer AG - Crop Science, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Oznámenie MPRV SR o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v PRV 2014-2020

25-11-2019
(č. 10913/2019-620)
(zdroj: www.mpsr.sk, vestník čiastka 24/2019)