Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Prekážky v rozvoji ekologického poľnohospodárstva - poľská prípadová štúdia

25-11-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Hlavným účelom tejto štúdie bolo preskúmať názory poľnohospodárov na prekážky rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Do prieskumu bolo zahrnutých 262 poľských ekologických poľnohospodárov s cieľom klasifikovať prekážky rozvoja ekologického poľnohospodárstva podľa produkcie, ekonomických, trhových, inštitucionálnych a regulačných aspektov. Ako ďalší krok bola vykonaná podrobná analýza toho, ako poľnohospodári vidia tieto prekážky.

Podľa tejto štúdie pripisujú poľskí ekologickí poľnohospodári väčší význam ekonomickým faktorom ako neekonomickým. Nízke výnosy a objemy produkcie sú dôvodom, prečo mnohí poľnohospodári považujú ekologické poľnohospodárstvo za rizikové.

Viac ako 80% poľnohospodárov, ktorých sa týka táto štúdia, uviedlo, že počas obdobia konverzie a po ňom je produkčné riziko veľmi vysoké.

Väčšina poľnohospodárov tvrdí, že plánuje pokračovať v ekologickom hospodárení iba v prípade poskytnutej finančnej podpory. Takmer jedna z piatich fariem (18,3%) chce v budúcnosti ukončiť ekologickú výrobu. Platí to najmä pre dva typy poľnohospodárstva: špecializované farmy na pastevný chov hospodárskych zvierat a zmiešané podniky.

Farmári sa domnievajú, že trhové aspekty a inštitucionálne a regulačné faktory sú kľúčovými prekážkami rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Obzvlášť dôležité sú zistenia týkajúce sa úlohy inštitucionálnych prekážok a komunikácie regulačných inštitúcií, ktoré ovplyvňujú rozhodovacie procesy poľnohospodárov.

V Poľsku je hlavným inštitucionálnym problémom nestabilita právnych predpisov vzťahujúcich sa na ekologické poľnohospodárstvo, čo zvyšuje neistotu poľnohospodárov a riziká ich rozhodovania. Prípadová štúdia Poľska ukazuje, že podmienkou rozvoja ekologického poľnohospodárstva je stabilná a koherentná politika podpory.

Abstrakt-preklad z originálu

Zdroj: Łuczka, W.; Kalinowski, S. Barriers to the Development of Organic Farming: A Polish Case Study. Agriculture 2020, 10, 536.

https://www.mdpi.com/2077-0472/10/11/536