Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Využívanie  krycích plodín ako  integrovanej stratégie ochrany proti škodcom sa v poslednej dobe stalo populárnym v tradičných aj organických agroekosystémoch. Výrobcovia však majú k dispozícii len málo informácií, aby mohli robiť informované rozhodnutia o ich výbere a možnom využití ako nástroja na ochranu proti škodcom. 

Preto autori štúdie uskutočnili dvojročný, štvorsezónny poľný pokus zameraný na sledovanie potenciálu rôznych krycích plodín v letných sezónach oboch rokov, po ktorom nasledovali v zime monokultúry trhových plodín. Autori predpokladali, že krycie plodiny pritiahnu prospešný hmyz, odpudia škodlivé bylinožravce druhovo špecifickým spôsobom a dynamika spoločenstva hmyzu sa v nasledujúcom období prenesie na trhové plodiny. Ďalej predpokladali, že po použití krycích plodín trhové plodiny utrpia menšie škody zo strany bylinožravcov. 

V rámci pokusu boli využité tri krycie plodiny. Výsledky naznačujú, že krycie plodiny podporujú prospešný hmyz počas skorej letnej sezóny, zatiaľ čo doba vegetačného obdobia nemá vplyv na hojnosť bylinožravcov. Zistili sa účinky špecifické pre plodiny na výskyt bylinožravcov s možnými kaskádovými účinkami na komunitu hmyzu, ako aj úrovne poškodenia následnej trhovej plodiny, ale bez akéhokoľvek vplyvu na rastové vlastnosti tejto plodiny. Údaje spolu naznačujú, že pokiaľ sú starostlivo vybrané, krycie plodiny môžu byť neoddeliteľnou súčasťou stratégie ochrany proti škodcom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Martinez, L.; Soti, P.; Kaur, J.; Racelis, A.; Kariyat, R.R. Impact of Cover Crops on Insect Community Dynamics in Organic Farming. Agriculture 2020, 10, 209.

https://www.mdpi.com/2077-0472/10/6/209