Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Obnoviteľné zdroje energie

Výzva na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva

20-10-2021

Bioeconomy Cluster spúšťa výzvu na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva. Ide napríklad o poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné  hospodárstvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru,  produkciu papiera a celulózy, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, stavebníctvo, biotechnologické a časť chemických a energetických odvetví, využívajúcich obnoviteľné biologické zdroje.

Uchádzači o grant môžu financie využiť na prípravu, vývoj inovatívnych riešení, návrhov prototypov a demonštračných modelov. Okrem toho ich môžu investovať do výskumu, vývoja, realizácie experimentálnych prác i ochranu duševného vlastníctva.  

Ak máte záujem o príspevok vo výške 2000 Eur neváhajte a podajte žiadosť do 15.11.2021. Viac informácií nájdete na https://bioeconomycluster-opencall.fundingbox.com/