Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Obnoviteľné zdroje energie

FAO pri príležitosti prvého Medzinárodného dňa nulového odpadu upriamuje pozornosť na biohospodárstvo

05-04-2023
(zdroj: www.fao.org)

Pri príležitosti medzinárodného ďna nulového odpadu generálny riaditeľ Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) QU Dongyu uviedol, že vzhľadom na predpokladaný nárast svetovej populácie takmer o 10 miliárd ľudí do roku 2050 je obrovskou výzvou uspokojiť rýchlo rastúci celosvetový dopyt po potravinách a nepotravinových poľnohospodárskych produktoch, ktorý by sa mal do roku 2050 zvýšiť až o 56 %.

Generálny riaditeľ zdôraznil, že biohospodárstvo je súčasnou strategickou prioritou FAO na zníženie odpadu a znečistenia, pretože oceňuje a podporuje zodpovednú výrobu a spotrebu obnoviteľných prírodných zdrojov, čím prispieva k opatreniam v oblasti klímy, zachovaniu biodiverzity a obnove ekosystémov.

Odpad a zvyšky z agropotravinárskych systémov možno premeniť na prospešné produkty, ako sú biomateriály, biochemikálie, biofarmaceutiká a bioenergia. V biohospodárstve neexistuje odpad!

FAO odhaduje, že viac ako 13 % celosvetovej produkcie potravín sa stratí medzi výrobnou a veľkoobchodnou fázou dodávateľského reťazca. Z celosvetových údajov ďalej vyplýva, že ďalších 17 % sa premrhá v maloobchode, v potravinárskych službách a u spotrebiteľov. Kvalita potravín je tiež ohrozená v celom dodávateľskom reťazci.

K týmto stratám dochádza v čase, keď viac ako 800 miliónov ľudí trpí podvýživou a takmer 3,1 miliardy si nemôže dovoliť zdravú stravu.

Straty potravín a plytvanie nimi navyše prispievajú k 8-10 % globálnych emisií skleníkových plynov.

Qu vyzval svetových lídrov, aby identifikovali miesta, kde dochádza k stratám a plytvaniu, a aby urýchlene riešili neefektívnosť a nerovnosti v globálnych agropotravinárskych systémoch s cieľom zvýšiť ich účinnosť, inkluzívnosť, odolnosť a udržateľnosť.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

www.fao.org