Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Liečivé rastliny

Agrotechnika boráku lekárskeho Borago officinalis L.

15-12-2021
Ing. Iveta Čičová, PhD.1; Ing. Vladimír Sitkey, PhD.2 | [email protected]
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; 2 Axxence Slovakia s.r.o.

Borák lekársky je jednoročná rastlina, patrí do čeľade Boraginaceae. Tento druh pochádza pravdepodobne zo západnej a strednej časti mediteránu (severozápadná Afrika, južné Španielsko, južné Taliansko), odkiaľ sa ako pestovaná rastlina šíri takmer do celej Európy a severnej Afriky. Prvé záznamy o výskyte tohto druhu v západnej Európe sú známe z 13. storočia (Francúzsko, Dánsko, Nemecko).

Obr. 1

Obr. 1: Borák lekársky

Botanická charakteristika boráku: byľ priama, jednoduchá alebo rozkonárená, na báze až 1 cm hrubá, (10-)20-40(-60) cm vysoká. Prízemné listy sú stopkaté, nakopené na báze v prízemnej ružici, horné byľové listy sediace. Kvety veľké, dlhostopkaté, visiace, v riedkych listeňových závinkoch, zriedkavejšie dvojzávinkoch. Plodom sú 4 vajcovité tvrdky, , 7-10 mm dlhé, svetlohnedé.

Obr. 2

Obr. 2: Detail kvetu boráka lekárskeho

Borák sa pestuje na medicínske, kulinárske účely a taktiež je komerčne pestovaný na výrobu borákového oleja zo semien, ktoré obsahujú kyselinu gama-linolénovú, ktorá sa využíva ako potravinový a výživový doplnok. Pre komerčnú produkciu semien sa borák pestuje hlavne v Európe a v Spojených štátoch amerických (najviac v Severnej Dakote) - Anglicko, Holandsko.

Vo farmaceutickom priemysle sa používajú semená aj endosperm a klíčne listy boráku, pre vysoký obsah esenciálnej mastnej kyseliny. Borákový olej našiel uplatnenie v dermatológii, najmä v prípadoch porušenia kožnej bariéry a zníženého obsahu vody v pokožke, ako napríklad pri atopickej dermatitíde, seboroickej dermatitíde, kontaktnej dermatitíde, psoriáze, žihľavke a iných. Borák sa využíva aj v gastronómii napríklad v Alžírsku sa borák, okrem liečebných účelov, používa na prípravu nápojov a šalátov, ako zelenina, je bežný v Nemecku (oblasť Frankfurtu), v Taliansku (oblasť Ligúria) a na Kréte, veľmi populárny je v oblastiach Španielska (Aragon a Navarra)

Ako droga sa používa vňať boráka Boraginis herba, čerstvá ale i sušená. Z borákových semien sa získava olej. Vňať boráka obsahuje slizy, triesloviny, flavonoidy, saponíny, taníny, organické kyseliny (jablčná, octová) a minerálne soli. V oleji sa nachádza kyselina gama-linolénová až 25%.

Agrotechnika boráku lekárskeho

Rastliny boráku dobre prosperujú na slnečných pozemkoch ale tolerujú aj polotieň, kde produkujú menej kvetov. Denná potreba priameho slnečného svetla je 6-8 hodín.

Borák je rastlina, ktorá dokáže rásť na pôde, ktorá má hodnotu pH 4,5 až 8,5, ale optimálne pH je 6,5. Najvhodnejšou predplodinou sú obilniny.

Termín sejby závisí od teploty pôdy, ktorá by v ideálnom prípade mala byť okolo 6-7 °C. Posledný vhodný termín sejby je polovica mája, ale bežne sa seje do polovice apríla. Organizácia sejby: riadky 25-50-70 cm a hĺbka výsevu je 0,5-2 cm (vzhľadom na veľkosť osiva), výsevok 8-12-18 kg/ha. Aby sa dosiahol, maximálny výnos vňate alebo semien, je optimálna hustota rastlín 100 000 jedincov na hektár. Borák klíči 8-10 dní po zasiatí, ak je teplota 15 -18 °C. dĺžka vegetačnej doby je približne 100 dní.

Tab.

Rastliny nie sú odolné voči suchu, potrebujú dostatok vody hlavne pri klíčení. Dôležité je vyhnúť sa premokreniu rastlín.

Výživa rastlín - fosforečné hnojivá je potrebné zapracovať do pôdy pred sejbou, odporúčaná dávka je 50-80 kg P.ha-1. V čase vegetácie sa pridáva dusíkaté hnojivo v rastovej fáze 5 až 7 pravých listov, v dávke 50-maximálne 120 kg N.ha-1. Aplikácia hnojiva s vysokým obsahom fosforu predlžuje obdobie kvitnutia rastlín.

Borák možno pestovať na produkciu zelenej hmoty, suchej hmoty a semená (produkcia oleja). V prípade pestovania na zelenú hmotu je dôležité zrezať kvetné stonky na začiatku kvitnutia, na podporenie vetvenia rastlín, ktoré budú kompaktnejšie a robustnejšie. Zrezanie rastlín na polovicu veľkosti počas leta povzbudzuje rastlinu k produkcii čerstvých, jemných listov na neskorý zber. Priemerný výnos zelenej hmoty je 15-20 ton na hektár. Pestovanie na semeno je odlišné, potrebujeme získať kvalitné semená na produkciu oleja a preto sa musí vysušiť na 9% vlhkosť. Úroda semien je okolo 280 – 600 kg na hektár.

Choroby a škodcovia

Ochrana rastlín je zameraná na húsenice motýľa babôčky bodliakovej – Vanessa cardui, ktoré spôsobujú silný požer porastu.

Obr. 3

Obr. 3: Húsenica babôčky bodliakovej

Z uvedeného dôvodu bolo vykonané ošetrenie porastu postrekom prípravkom proti húseniciam a žravým škodcom Scatto (účinná látka je deltamethrin v koncentrácii 25 g/l (2,5 %), povolený do byliniek a zeleniny. Ďalšie vhodné prípravky sú NEEMAZAL-T/S® (účinná látka Azadirachtin 10,6 g/l (1,1 % hm), prípadne biologické insekticídne prípravky: Lepinox Plus , SpinTor alebo Biobit XL. K najvýznamnejším druhom parazitických húb identifikovaných na boráku patrili:

  1. Hniloba spôsobovaná hubou Stemphylium symphyti, ktorá napáda hlavne nadzemnú časť rastliny a spôsobuje jej odumieranie, patrí medzi semenom prenosné druhy.
  2. Sclerotinia sclerotiorum – patogén ktorý spôsobuje bielu hnilobu, má široké hostiteľské spektrum rastlín ako hospodárky významných tak aj burín. Charakteristickou vlastnosťou patogéna je produkcia čiernych hľúzkovitých útvarov nazývaných sklerócia, najmä vo vnútri infikovanej stonky, ktorými patogén prežíva v pôde niekoľko rokov.

Na listoch boráku lekárskeho sme koncom septembra pozorovali tvorbu bielych povlakov, čo je charakteristické pre huby čeľade Erysiphaceae, teda múčnatky. Pôvodcom choroby je huba Golovinomyces cynoglossi, ktorá napáda najmä listy, ale aj stonku a okvetné listy, kde vytvára hustý biely povlak. Huby na boráku lekárskom identifikoval Mgr. Martin Pastirčák, PhD. Ošetrenie proti hubovým chorobám v našich pokusoch v Plavnici a v Piešťanoch nebolo potrebné.

Naše skúsenosti s pestovaním boráku

V rámci riešenia projektu APVV-17-0281 „Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok“ bol testovaný borák lekársky ako surovina na získanie prírodného nonadienálu z hľadiska kvality produktu a výrobných nákladov. Hlavným cieľom veľkoplošných experimentov v lokalite Plavnica v roku 2019 bolo nájdenie vhodných termínov pre postupné výsevy pre zaistenie výroby suroviny so zberom na začiatku kvitnutia po čo najdlhšiu dobu.

Obr. 4

Obr. 4: Borák lekársky 20.06.2019

Borák dosahuje najvyššiu enzymatickú aktivitu (pre produkciu nonadienálu) vo fenofáze pred kvitnutím, t.j. 30 až 60 dní po zasiatí, v závislosti od počasia. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zosúladiť pestovateľskú technológiu s výrobným procesom (so spracovaním suroviny).

Lokalita pestovania boráku lekárskeho: RD Plavnica a NPPC-VÚRV Piešťany. Predsejbová príprava pôdy spočívala v orbe, smykovaní, hnojení (27,5 % liadkom vápenatým v množstve 1,5 t/ha). Sejba bola realizovaná postupne v 7 termínoch (od 5.4.2019 do 12.7.2019). Spolu bolo osiatych 20,7 ha plôch. Bola použitá pneumatická sejačka na husto siate rastliny Acord Pneusej 3MK32, šírka riadkov bola 25 cm. Výsev osiva boráku lekárskeho bol 9 kg/ha (100 000/jedincov na hektár). Následné poľné práce pokračovali valcovaním a chemickým ošetrením postrekom herbicídu Butisan 400 SC v množstve 1,2 l/ha (po 2 dňoch od sejby).

Vzhľadom na nepriaznivé jarné počasie sa klíčenie oneskorilo a rast boráku sa spomalil. Pretože ani po 2 týždňoch nevzišla prvá sejba, predpokladaný termín kosby sa posunul z 3-4 týždňov na 5-6 týždňov od prvej sejby.

Po 8 týždňoch od sejby dosahoval porast výšku 15-28 cm. Prvá parcela začala kvitnúť približne 10 týždňov od sejby.

Obr. 5

Obr. 5: Porast boráku lekárskeho 88 dní od sejby

Tesne pred kosením, v mesiacoch jún, júl bol porast na stanovištiach v Plavnici napadnutý húsenicami motýľa babôčky bodliakovej, čo viedlo k rozsiahlym požerom listov až k likvidácii rastliny. Z uvedeného dôvodu bolo vykonané ošetrenie porastu prípravkom Scatto. V rokoch 2020 a 2021 boli všetky vysiate plochy bez škodcov.

Obr. 6

Obr. 6: Porast boráku lekárskeho zničený húsenicami babôčky bodliakovej

Zber sa uskutočnil pomocou samozberovej kosačky SK PU-220 (PD Plavnica). Výnosy zelenej hmoty sa pohybovali v intervale 15-18 t/ha.

Veľkoplošné pestovanie boráku v regióne Plavnica v roku 2019 prebehlo úspešne. Celkovo sa v roku 2019 vysialo 300 kg osiva a pokosilo sa 188,2 tony boráku. Množstvo pozberaného boráku bolo limitované kapacitou linky na spracovanie boráku. Z hľadiska pestovania boráku je potrebné lepšie preskúmanie obsahových látok, v rôznych štádiách rastu a zdokonalenie techniky zberu semien, ktoré musí byť optimalizované pre danú lokalitu. Porovnaním rôznych odrôd sme zistili, že ide o ľahko pestovateľnú rastlinu, ktorá v optimálnych podmienkach dokáže rásť veľmi rýchlo a na základe rôznych štúdii má obrovský potenciál v medicíne a v priemysle. Borák lekársky nemá vypracovanú komplexnú metodiku a jeho pestovanie a technológie sú predmetom ďalšieho výskumu. Postupné dozrievanie semien boráku spôsobuje problémy pri zbere v dôsledku čoho dochádza k vypadávaniu semien. Semená boráku sú jedným z najcitlivejších agronomických semien, pretože po jednom roku skladovania dochádza k výraznému zhoršeniu kvality. Preto sa hneď po zbere musia vyčistiť a vysušiť.

Poďakovanie: „Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0281“.