Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Liečivé rastliny

Súčasný stav a budúcnosť pestovania liečivých rastlín

04-04-2019
Ing. Iveta Čičová, PhD. | [email protected]
NPPC - VÚRV Piešťany

Záujem o pestovanie liečivých rastlín súvisí s tradíciami, ako aj bohatými vedomosťami našich predkov o účinkoch liečivých rastlín. Slovensko má rozmanitý reliéf, množstvo vodných prameňov, vysokohorských lúk, močarísk, slnečných oblastí, úrodných pôd, tam všade môžeme nájsť veľkú diverzitu liečivých rastlín. Využitie prírodného bohatstva a rozšírenie zberu a pestovania liečivých rastlín súvisí so stúpajúcou potrebou liečiv pre nové ochorenia s novými účinnými látkami.

Ako vyplýva z údajov štatistického úradu Slovenskej republiky, Slovensko zaznamenáva každoročný nárast pestovateľskej plochy liečivých rastlín, ktoré sa pohybujú od 837 hektárov (2009)do 3549 hektárov (2017)v závislosti od ročníkov, klimatických, pôdnych, odbytových a hlavne dotačných podmienok pre pestovateľov. Ďalšie neevidované pestovateľské plochy sa nachádzajú v súkromných rodinných záhradkách a u malopestovateľov.

Zo zberu údajov získaných od pestovateľov vyplýva, že najpestovanejšou liečivou rastlinou na Slovensku v rokoch 2013 až 2017 bol pestrec mariánsky (Silybum marianum (L.) Gaertn., Asteraceae)poskytujúci ako hlavnú surovinu na výrobu liekov a výživových doplnkov plod pestreca mariánskeho (Silybi mariani fructus). Ďalej nasleduje skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata L., Plantaginaceae) - list skorocelu kopijovitého (Plantaginis lanceolatae folium)a rumanček kamilkový (Matricaria recutita L., Asteraceae) – kvet rumančeka (Matricariae flos) a silica rumančeka (Matricariae aetheroleum)(Habán, 2018).

Najväčšie zberové plochy liečivých rastlín boli v roku 2018 registrované v Prešovskom, Žilinskom a Košickom kraji (zdroj štatistický úrad SR). Na Slovensku sa objavili a zaznamenali úspech levandulové farmy, ktoré ponúkajú možnosť nazbierať si kvety levandule formou samozberu, množstvo výrobkov z levandule od sadeníc, sirupov, džemov, vankúšikov až po silice, víno, kávu, sviečky a kozmetiku. Podobný záujem zaznamenali v Českej republike, kde je takých fariem viac a využívajú poradenstvo Génovej banky ČR v Olomouci, ktorá má k dispozícii niekoľko odrôd a poskytuje záujemcom poradenstvo. Génová banka Slovenskej republiky má k dispozícii 5 odrôd levandule a testujeme ich v podmienkach Piešťan. Treba povedať, že okrem levandule sa dá na Slovensku pestovať a veľmi dobre aj využiť na produkčnú činnosť pamajorán obyčajný, mäta pieporná, rumanček kamilkový, materina dúška, repík lekársky, slez maurský a ďalšie.

V rôznych agroekologických podmienkach a pestovateľských oblastiach sa na ornej pôde pestuje nechtík lekársky (Calendula officinalis L., Asteraceae), pre produkciu suroviny kvet nechtíka (Calendulae flos), medovka lekárska (Melissa officinalis L., Lamiaceae ) – list medovky (Melissae folium), resp. vňať medovky (Melissae herba), mäta pieporná (Mentha x piperita L., Lamiaceae) – list mäty piepornej (Menthae piperitae folium), šalvia lekárska (Salvia officinalis L., Lamiaceae) – list šalvie lekárskej (Salviae officinalis folium), resp. vňať šalvie lekárskej (Salviae officinalis herba) a levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia Mill.,Lamiaceae) – kvet levandule (Lavandulae flos)(Habán, 2018)

Tabuľka 1: Vývoj osevných plôch liečivých rastlín v ha v Slovenskej republike

Tabuľka 1

Ako vidieť z tabuľky plochy osiate liečivými rastlinami sa každým rokom zvyšujú. Je to pozitívna informácia, ktorá možno ovplyvní aj iných pestovateľov a pomôže oživiť osevný postup, ale i ekonomiku podnikov. Samozrejme, že nie je možné očakávať exponenciálny nárast produkcie liečivých rastlín. Súvisí to s nastavením dotácií a samozrejme aj s ekologickým systémom hodpodárenia na farmách a podmienkami pre výkup liečivých rastlín.

Situácia v susednej Českej republike je veľmi podobná. Rozsah pestovania liečivých rastlín je podľa združenia PELERO (Spolek pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin) závislý od:

  1. Domácich pestovateľov, ktorých je nedostatok. Dôvodom je predovšetkým vysoká ekonomická i odborná náročnosť pestovania.
  2. Pestovatelia v ČR, ktorí aj cez množstvo problémov ďalej pestujú, si zachovávajú svou pozíciu, majú mechanizáciu, pozberovú úpravu,stálého zmluvného odberateľa.
  3. Pestovatelia v ČR produkujú vysokú kvalitu – vysoký obsah účinných látok a nízky obsah nežiadúcich prímesí a mikrobiálneho znečistenia.
  4. Výkupné ceny liečivých rastlín sú stanovované výhradne spracovateľmi. Títo vychádzajú z výkupných cien vo svete, z dostupnosti domácich surovín a surovín importovaných zo zahraničia.

V poslednej dobe sa výkupné ceny diverzifikovali podľa spôsobu ďalšieho spracovania, ale predovšetkým s ohľadom na kvalitu. Rôzni spracovatelia, ktorí majú záujem o vybrané konkrétne druhy zahájili výkup liečivých rastlín a ponúkajú niekoľkonásobne vyššie ceny v porovnaní s bežnou praxou. Inak výkupné ceny v posledných rokoch vo svete i v ČR stagnujú, pre pestovateľov sú nevýhodné a vo väčšine prípadov neprinášajú ekonomické zhodnotenie náročného pestovania či zberu liečivých rastlín. Riešením by bola realizácia výkupu formou odbytového družstva (Kocourková, 2017).

Najčastejšie pestované bylinky v ČR: bazalka pravá Ocimum basilicum L., baza čierna Sambucus nigra L., breza previsnutá Betula pendula Roth., rumanček pravý Matricaria recutita (L.) Rausch., rasca lúčna Carum carvi L., ľan siaty Linum usitatissimum L., levanduľa úzkolistá Lavandula angustifolia Mill., lipa veľkolistá Tillia platyphyllos, mäta pieporná Mentha x piperita L., medovka lekárska Melissa officinalis L., pestrec mariánsky Silybum marianum (L.) Gaertn., saturejka zahradná Satureja hortensis L., šalvia lekárska Salvia officinalis L., echinacea purpurová Echinacea purpurea (L.) Moench., dúška tymiánová Thymus vulgaris L.

Tabuľka 2: Vývoj osevných plôch liečivých rastlín v ha v Českej republike

Tabuľka 2

Budúcnosť a perspektívy pestovania liečivých rastlín bude závisieť od mnohých faktorov. Jedným z hlavných bude otázka odrodovej skladby, organizácia výkupu, dotácie, dopyt po domácich surovinách, požiadavky spracovateľského priemyslu.

Z hľadiska odrodovej skladby na Slovensku je situácia nasledovná: Vo Vestníku MPRV SR v Listine registrovaných odrôd pre rok 2018 sa nachádza jedna odroda mäty piepornej a päť odrôd rumančeka kamilkového. Treba povedať, že ešte v roku 2003 sa v tejto listine nachádzalo 35 druhov liečivých rastlín so 46 odrodami. V roku 2011 to bolo 33 druhov so 41 odrodami. A dnes sú to dva druhy a 5 odrôd. A ako je to v Českej republike? Podľa informácií z databázy odrôd ÚKZÚZ-u bolo v minulosti v registračných skúškach zaradených celkom 94 odrôd 51 druhov, z toho 65 odrôd bolo registrovaných. Súčasný zákon ČR č. 219/2003 Sb., o uvádzaní osiva a sadby do obehu pestovaných rastlín úplne implementoval európskou legislatívu, ktorá registráciu odrôd LAKR (liečivé, aromatické a koreninové rastliny) neošetruje a žiadnym spôsobom nereguluje trh s odrodami LAKR. Z tohoto dôvodu bolo v roku 2017 vymazaných zo Štátnej odrodovej knihy posledných 26 registrovaných odrôd. V listine registrovaných odrôd naďalej zostávajú odrody rasce a maku, lebo tieto sú z pohľadu európskej legislatívy považované za poľnohospodárske plodiny a uvádzanie ich rozmnožovacieho materiálu je ošetrené (Šafaříková, 2018) Kvalitné odrody vhodné na pestovanie v našich klimatických podmienkach sú kľúčové, ak chceme dopestovať kvalitnú drogu pre ďalšie spracovanie. Bežná prax naráža na nedostatok osiva a odrôd, čím sme odsúdený na import zo zahraničia. Tieto otázky sa riešia pravidelne na odborných seminároch venovaných aktuálnym otázkam pestovania liečivých rastlín, tento rok sa konal už 23. ročník v Olomouci. Podrobnosti sú zverejnené na stránkach spolku PELERO CZ z.s.

Významným faktorom budúcnosti pestovania liečivých rastlín je organizácia výkupu rastlinných komodít. V Českej republike existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výkupom týchto rastlín napríklad LEROS, s. r. o., BYLINY Mikeš s.r.o., Herbona s.r.o. a ďalšie, ktoré majú svoje pobočky a výkupne po celej ČR, prípadne aj na Slovensku. Na Slovensku vykupujú liečivé rastliny spoločnosti HERBEX, spol. s r.o., NÁKUPŇA ROSA a spomínané české spoločnosti. Existuje aj ďalšia možnosť pre pestovateľov a to uzavrieť zmluvu s konkrétnym spracovateľom a pestovať liečivé rastliny zmluvne.

Ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o budúcnosti pestovania liečivých rastlín sú dotácie, dopyt po domácich surovinách a požiadavky spracovateľského priemyslu. Dotácie určuje každoročne ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Budúcnosť pestovania ovplyvňujú samozrejme spracovatelia, ktorí majú vlastné kritéria a podnikové normy na kvalitu a čistotu rastlinnej komodity. Čo môžu ovplyvniť spotrebitelia je dopyt po domácich produktoch a surovinách. Pre pestovanie v praxi a na rodinných farmách sú vhodné a zaujímavé nasledovné liečivé rastliny: 

Šalvia lekárska Salvia officinalis L.

Založenie produkčnej plochy je možné priamo semenom v marci až v apríly, alebo výsadbou priesad v máj alebo v septembri. Šalvia potrebuje hlinito-piesočné, vápenaté, stredne ťažké pôdy, vhodnou predplodinou sú okopaniny, strukoviny, zeleniny. Potreba osiva je 4,5 - 5,0 kg.ha-1. Povolená je odroda Krajová. Zberajú sa listy alebo bylinné zakončenia tesne pred kvitnutím, suší sa pri teplote do 35°C, úroda suchej vňate je 3,0 – 3,5 t.ha-1. Popis odrody Krajová: Povolená v roku 1952., registrácia 1952-2007. Rastlina vysoká (60 cm), husto olistená. Listy široko kopijovité, šedozelené, plstnaté. Rozvetvený klas stredne bohatý, kvety tmavo fialové. Vytrvalá rastlina tvoriaca kríky. Vhodná do ľahších pôd v teplých, výslnných polohách. Zberá sa vňať alebo listy.

Obr. 1

Obr. 1: Šalvia lekárska (Salvia officinalis L.)

Rumanček kamilkový Matricaria recutita L.

Vysieva sa priamo, najlepšie na hlinito-piesočnaté pôdy, má vysoké nároky na svetlo, vhodné predplodiny pre rumanček sú obilniny a olejniny. Rumanček sa vysieva v troch termínoch: skorý jesenný výsev (od 15 8. do 25.9), neskorý jesenný výsev (od 20. 10), skorý jarný výsev (po 15. marci). Povolené sú slovenské odrody Bona (registrácia 1984-2007), Novbona (registrácia 1995-2007), Lutea (registrácia 1995-2007), Goral (registrácia 1990-2007) a česká odroda Bohemia (registrácia 1952 doteraz). Zberajú a sušia sa celé kvety v sušiarni do 35°C, úroda býva 350-800 kg.ha-1.

Obr. 2

Obr. 2: Rumanček kamilkový (Matricaria recutita L.)

Dúška tymianová Thymus vulgaris L. Produkčný porast sa zakladá priamo výsevom v apríly , alebo výsadbou priesad (marec). Dúška obľubuje ľahké vápenaté hlinitopiesočnaté pôdy, potrebuje teplé, slnečné a chránené plochy. Organizácia sejby: výsevok 20-50 g.100 m2 na priamy výsev do riadkov 0,45 m, priesady sa vysádzajú do sponu 0,45 x 0,20 - 0,30 m. Povolené odrody: Krajový, Aroma (registrácia 1966-2007), Lemona (registrácia 1975-2007), Mixta (registrácia 1979-2007). Zberá sa vňať na začiatku kvitnutia, za suchého počasia, výška strniska 50 - 100 mm. Vňať sa suší do 35°C, úroda je 20 - 40 kg 100 m2. Popis odrody Krajový: Povolená v roku 1952 doteraz. Rastlina – priemerne 25 cm vysoká, krovitého vzrastu, polovzpriamená. Stonka odspodu drevnatá, farba svetlo zelená až hnedá. Listy – tmavozelené so šedým nádychom, na rube svetlo šedo zelené, kopijovité, k rubu zvinuté. Dĺžka až 12 mm, šírka 4 mm. Kvety – svetlo fialové až fialové, pri odkvitaní takmer biele. Pri generatívnom rozmnožovaní štiepi; rozmnožuje sa vegetatívne.

Pamajorán obyčajný Origanum vulgare L. Môže sa siať priamo semenom (marec - apríl), alebo výsadbou priesad. Nie je náročný na pôdu, pestuje sa na zásaditých a výhrevných pôdach. Založenie porastu: výsev skoro na jar do riadkov 0,5 m, alebo priesady do sponu 0,5 x 0,3 m. Zberá sa kvitnúca vňať, suší sa pri teplote do 35°C, úroda suchej vňate je 1,8 - 2 t.ha-1.

Obr. 3

Obr. 3: Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare L.)

Levanduľa úzkolistá Lavandula angustifolia L. Produkčné plochy sa zakladajú priamo výsevom (marec - apríl), spoľahlivejšia je výsadba priesad. Levanduľa vyžaduje ľahké, suché vápnité pôdy, slnečné a pred vetrom chránené polohy, exponované na južných svahoch. Organizácia sejby: výsevok 20 - 40 g.100 m2 na priamy výsev do riadkov 0,45 m, priesady sa vysádzajú do sponu 0,20 x 0,20 m. Povolená odroda je Krajová, Beta. Zber kvetu je postupný od júla do augusta, sušenie je najlepšie vo zväzkoch do teploty 35°C, úroda suchých kvetov je 2 - 5 kg na 100 m2, úroda vňate je 15 - 20 kg.100 m2. Popis odrody Beta: je stredne vysoký poloker, na začiatku kvitnutia je neskorá. Listy sú čiarkovité, stredne široké, krátke, šedozelené. Svetlo fialové kvety sú na vrchole zhustené do klasu. Dĺžka súkvetia je stredná. Obsah silice je vysoký, obsah linalylacetátu v silici je stredný. Na zachovanie homogenity sa u odrody Beta odporúča vegetatívne množenie.

Obr. 4

Obr. 4: Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia L.)

Popis odrody Krajová: rastlina prevažne vysoká (50 cm), tvorí polorozložitý, husto olistený krík. Listy široké čiarkovité, zelenošedé. Klas prevažne dlhý, redší; kvietky svetlo modrofialové. Vytrvalá rastlina, vhodná pre ľahšie až stredne ťažké pôdy s dostatkom vápna v teplých výslnných polohách. Zberajú sa kvety i vňať.

Budúcnosť pestovania liečivých rastlín je v rukách pestovateľov, spotrebiteľov, MPRV SR, ale aj nás obyvateľov, ktorí rozhodujú, ako sa bude formovať naša krajina.