Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Černák viničový

02-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Rhagoletis pomonella

21-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VIII.)

21-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Choroby slnečnice v roku 2021

14-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, Katedra ochrany rastlín

Phyllocnistis vitegenella v slovenských vinohradoch

10-02-2022
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky; 2 Eco-IPROVIN Slovakia

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VII.)

09-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Najvýznamnejšie stonkové a klasové choroby kukurice na Slovensku

03-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Rhagoletis cingulata

03-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Rhagoletis fausta

01-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI.)

25-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce