Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Vlnačka hrušková

10-03-2022
Ing. Ivana Bugriová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR

Nielen v oblasti Európy, ale aj Ázie a Severnej Amerike sa vyskytuje vlnačka hrušková. Na území Slovenska je škodca pomerne dosť rozšírený. Veľký význam sa jej prikladá najmä pri mladých výsadbách, ale aj v škôlkach, kde pri väčšom premnožení môže spôsobiť uschnutie napadnutých hostiteľov. Brest hrabolistý je primárnou hostiteľskou rastlinou, škodca sekundárne napáda hrušku obyčajnú.

Bezkrídla živorodá samička dorastá do dĺžky 2 mm. Jej telo je pozdĺžne oválne, silne klenuté, sivočierne, pokryté voskovou múčkou s dlhými vláknami, ktoré sú podobné bielej vate. Tykadlá má škodca veľmi krátke, čierno sfarbené a zložené najčastejšie zo šiestich článkov. Aj nohy sú čierne a krátke. Okrídlená živorodá samička je podobná bezkrídlej samičke.

Škodca prezimuje v štádiu vajíčok na primárnom hostiteľovi – breste hrabolistom. Larvy cicajú na listoch brestu, ktoré znetvorujú na pľuzgierovité hrčky. Povrch hrčiek je nepravidelne vráskovaný a husto ochlpený. Hrčky postupne menia farbu – spočiatku tmavozelené sa menia na hnedozelené až hnedé. Ich lokalizácia je na zhrubnutej listovej stopke a preto na jeseň neopadávajú, pričom na strome môžu zostať 1-2 roky. V priebehu augusta hrčka dozrieva a vzniknutým otvorom okrídlené vošky prelietavajú na hrušku. Tu rodia bezkrídle virginogénie, ktoré sa živia cicaním na koreňoch rastlín. Postupne prenikajú do hĺbky 1 m. Na jeseň sa už rodia okrídlené sexupary, ktoré sa opätovne vracajú na brest, kde sa už rodia samičky aj samčeky.

Z preventívnych opatrení môže pomôcť likvidácia primárneho hostiteľa v dostatočnej vzdialenosti od mladých výsadieb hrušiek a ovocných škôlok. Na pôdnu dezinsekciu je povolený prípravok Basamid, ktorý sa používa pred výsadbou ovocných drevín. Predpokladom pre dobrý výsledok je jemná drobnohrudkovitá štruktúra pôdy pred aplikáciou s dostatočnou vlhkosťou. Pred aplikáciou a bezprostredne po nej nepoužívajte maštaľný hnoj, rašelinu alebo vápno. Pre správne použitie je nevyhnutné dodržať všetky odporúčania uvedené na etikete prípravku a prečítať si všetky informácie súvisiace s ochranou životného prostredia, najmä vo vzťahu k vodám.