Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné

13-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok, prípravkov na ochranu rastlín a krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (r. 2017)

22-03-2017
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 4/2017, 21. marec 2017)

Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok, prípravkov na ochranu rastlín a krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (r. 2016)

20-04-2016
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 12/2016, 20. apríl 2016)

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)

Plodiny viažuce dusík vhodné pre oblasť ekologického záujmu (greening)

10-12-2015
NPPC – VÚRV Piešťany

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku za rok 2014

24-09-2015
ÚKSÚP Bratislava

Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010 – 2014

10-06-2015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obilniny pestované v ekologickom režime

21-05-2014
Česká zemědělská univerzita v Praze

Pšenica pre ekologický spôsob pestovania

31-03-2014