Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Plodiny viažuce dusík vhodné pre oblasť ekologického záujmu (greening)

10-12-2015
Ing. Roman Hašana, PhD. - Ing. Štefan Žák, CSc. | [email protected]
NPPC – VÚRV Piešťany

  • Plodiny viažuce dusík vhodné pre oblasť ekologického záujmu (greening) (0.94 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť