Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Pozáplavový a poúhorový syndróm pod drobnohľadom

20-02-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Stanovenie optimálnych dávok dusíka pre kukuricu

25-11-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: PIONEER HI-BRED)

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2013

15-10-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor osív a sadív; Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Ako zvládnuť oneskorený vývin u kukurice?

25-09-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: DuPont Pioneer)

Integrovaná ochrana rastlín

23-07-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP v Bratislave

Teplota pôdy a vzchádzanie kukurice

26-05-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Vzchádzanie kukurice v stresových podmienkach

09-05-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Rozhodovanie o zámene skorosti kukurice z dôvodu oneskorenej sejby

29-04-2014

Pestovanie kukurice dvojriadkovou metódou

08-04-2014
(zdroj: Marka Jeschke “Twin Row Corn Production”)

Bezorbové prísevy suchovzdorných druhov tráv a ďatelinovín - eliminácia klimatických zmien

07-03-2014
(zdroj: Naše pole 12/2013, str. 28-29)