Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Hospodársky významné hubové ochorenia ovocných drevín 1

05-04-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

„Integrovaná produkcia“ po novom

29-03-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Príprava ovocných sadov na obdobie vegetačného pokoja

24-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Koletotrichová hniloba višní

26-10-2022
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Možnosti ochrany sadů a vinic před krupobitím

29-09-2022
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Práce v ovocných sadoch v mesiaci august a september

22-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2022 – 2025

05-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Projektovanie moderných ovocných sadov

30-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Práce v ovocnom sade v mesiacoch jún a júl

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre