Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Príprava ovocných sadov na obdobie vegetačného pokoja

24-01-2023
Ing. Jakub Mankovecký, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vegetačné obdobie sa nám pomaly blíži ku koncu a okrem bilancovania a plánovania na nový ročník nesmieme zabudnúť na zazimovanie ovocného sadu a realizáciu posledných agrotechnických úkonov v tomto pestovateľskom ročníku.

Najskôr však pár slov a ohliadnutie sa za aktuálnym ročníkom. Ako by sme mohli zhodnotiť pestovateľský ročník 2022? Striedavo oblačno, miestami prehánky. Pre pestovateľov kôstkovín bol tento ročník relatívne bezproblémový, tak z pohľadu kvality ovocia ako aj realizačnej ceny ovocia, to sa však nedá povedať o pestovateľoch jabĺk a hrušiek. U viacerých sme sa stretli s problémom realizácie ovocia na tuzemskom trhu, k tomu je potrebné pripojiť zvýšené náklady na skladovanie, čo v konečnom výsledku nepraje rozvoju pestovania jabĺk v našich podmienkach. Okrem zvýšených energií na skladovanie sa pravdepodobne budeme musieť prispôsobiť extrémom počasia v podobe obdobia sucha (jún-júl) a obdobia extrémnych zrážok (august-september), čo taktiež ekonomicky už dosť skúšaným pestovateľom nepomôže, obzvlášť tým, u ktorých absentuje doplnkový spôsob zavlažovania ovocných výsadieb. Ako hovorí klasik "Bude dobre a ak nie, tak sme sa mýlili, nebolo by to prvýkrát". 

Hnojenie hospodárskymi hnojivami pred založením ovocného sadu

Aplikácia maštaľného hnoja a kompostu má výrazne pozitívny efekt na pôdu. V pôde sa zvýši mikrobiálny život a organická zložka. Je potrebné hnoj okamžite po rozhodení plytko zapracovať do pôdy. Ak by sa maštaľný hnoj okamžite nezapracoval, ale nechal by sa na povrchu pôdy, nastal by proces biologického odbúravania dusíka. Optimálna dávka maštaľného hnoja sa pohybuje na úrovni 70-90 t/ha, v závislosti od kvality pôdy. Dôležité je, aby sme hnoj neaplikovali do výsadbovej jamy, kde bude aj ovocný výpestok. V prípade vysokej dávky hnoja by mohlo nastať popálenie koreňového systému a následne aj odumretie rastliny prípadne jej trvalé poškodenie. Ak pestovateľ nedisponuje maštaľným hnojom, je možné použiť kompost v dávke 90-130 t/ha. 
Ak nemáme možnosť dostať sa k maštaľnému hnoju poprípade kompostu, ktoré sa začínajú stávať vzácnou komoditou, je možné aplikovať granulovaný hnoj. Je potrebné si vybrať zo širokej ponuky druhov a výrobcov. Mnohé z nich obsahujú aj prímes priemyselných hnojív. Dávka sa v tomto prípade pohybuje na úrovni 2-4 t/ha. Aplikáciu je najvhodnejšie realizovať v jesennom období. Dôležité je zabezpečiť zhomogenizovanie pôdneho profilu. V prípade individuálnych výsadieb solitérnych stromov je vhodné, aby bola pôda do vzdialenosti jedného metra od predpokladanej polohy stromu adekvátne spracovaná a upravená. Prehĺbenie pôdneho profilu a prevzdušnenie je vhodné pri ťažších a zamokrených pôdach.

Obr. 1

Obr. 1: Likvidácia a odstraňovanie koreňových prerastených výmladkov je vhodné realizovať práve v tomto období kedy je na to dostatok času.

Výsadba ovocných stromov 

Pred samotnou výsadbou je vhodné koreňový systém ovocných výpestkov namočiť na 12 hodín do vody. V závislosti od veľkosti koreňového systému výsadbového materiálu je potrebné vykopať jamy, do ktorých sa budú vysádzať ovocné výpestky. Jamy je možné kopať rýľom, poprípade vrtákom, čo sa však neodporúča v prípade ťažkých ílovitých pôd. Vo veľkovýrobnej praxi sa na výsadby využívajú špeciálne výsadbové pluhy a ovocné stromy sa následne sadia do pripravenej brázdy a následne zahŕňajú. Výsadbové jamy nie je potrebné pripravovať s predstihom, postačuje ich vykopať bezprostredne pred samotnou výsadbou. Pred samotnou výsadbou je vhodné skrátiť koreňový systém ovocných výpestkov o 1/3 z dôvodu lepšieho vetvenia koreňov a vytvorenia bohatého koreňového systému. Pri samotnej realizácii výsadby je dôležité, aby sa miesto spojenia podpníku a ušľachtilej odrody (očka, vrúbľa) nachádzalo minimálne 7-10 cm nad povrchom pôdy. Následne je možné koreňový systém zasypať jemnou zemou, ktorá by sa mala rozložiť a zakryť celý koreňový systém. Pôdu v okolí ovocného výpestku je vhodné dobre utlačiť, aby sa z okolia koreňového systému vytlačil vzduch a tým sa zamedzilo vyschnutiu, prípadne možnému odhnívaniu koreňov. Po výsadbe je potrebné ovocný strom zavlažiť vodou. Je vhodné naliať do okolia vysadeného výpestku približne 5-10 litrov vody v postupných intervaloch. Ak je v sade nainštalovaná kvapková závlaha, je vhodné ju využiť bezprostredne po výsadbe. V prípade slabo rastúcich ovocných stromov je dôležité bezprostredne po vysadení stromček zafixovať o oporný kolík, poprípade vodiaci drôt, ktorý zabráni poškodeniu rastliny v prípade veterného počasia.

Obr. 2

Obr. 2: Jesenné obdobie a začiatok zimy sú vhodné na výstavbu moderných oporných konštrukcií, ktoré je potrebné stavať ešte pred samotnou výsadbou ovocného sadu.

Posledný postrek v kalendárnom roku 

V období opadávania listov a bezprostredne po ňom je vhodné realizovať aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín s využitím účinnej látky oxichlorid alebo hydroxid medi, prípadne ich kombináciu. Tento postrek nazývame ako ‘dezinfekčný‘ a slúži na likvidáciu hubových ochorení a zamedzenie ich prezimovania. Asi najznámejším ochorením, proti ktorému sa prípravky na báze medi využívajú je pre všetkých pestovateľov dobre známa kučeravosť broskýň (Taphrina deformans). Aplikácia postreku je však vhodná na všetky kultúrne ovocné druhy, ale predovšetkým višne, marhule, broskyne a slivky.

Obr. 3

Obr. 3: V prípade opadnutia 90% môžeme začať aplikovať prípravky na ochranu rastlín s využitím meďnatých látok.

Sanitačný rez 

Okrem aplikácie prípravkov na ochranu rastlín je vhodné vykonať aj tzv. sanitačné rezy. V dôsledku zberových prác môže v závislosti od prístupu dôjsť k poškodeniu konárov a výhonov. Je vhodné takto poškodené konáre okamžite odstrániť až po zdravé rastlinné pletivá s využitím rezu na aktívny čapík, prípadne rezom na prevod ak to dovoľuje architektúra stromu.  Taktiež je vodné v jesennom období odstraňovať stromy napadnuté fytoplazmami alebo vírusovými ochoreniami, ktoré sme si označili ešte počas vegetačného obdobia, keďže prevažná väčšina symptomatických prejavov je dobre viditeľná a pozorovateľná práve počas vegetácie.

Odstraňovanie a likvidácia pozberových zvyškov

Odstraňovanie a likvidácia všetkých plodov na strome ale aj spod neho je dôležitý úkon v uplatnení nepriamej ochrany proti pôsobeniu viacerých hubových patogénov. Likvidáciou plodov zaschnutých na strome, tzv. múmií, ničíme zárodky ohnísk primárnej infekcie v predjarnom a jarnom období. V prípade, ak by poškodené plody boli ponechané na strome, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu kôry a rastlinných pletív, vo väčšine prípadov aj ku glejotoku. 

Obr. 4

Obr. 4: Odstraňovanie mumifikovaných plodov má význam pri všetkých ovocných druhoch nie len pri kôstkovinách ako sa kedysi mylne prezentovalo.

Keďže zimné obdobie nie je pre ovocinára z pohľadu agrotechnických termínov tak "nebezpečné" je možné venovať svoju pozornosť činnostiam, ktoré počas vegetácie dôsledku nedostatku času obchádzame.
Stavanie a oprava vtáčích búdok je predovšetkým v prípade menších a ekologických sadov dôležitá vec, prioritne v ekologickom boji, napríklad proti obaľovačom. Taktiež výstavba a osádzanie bidiel pre dravce je veľmi dôležité. Ideálne je, ak je bidlo osadené meter nad najvyššou časťou koruny ovocnej výsadby. Vhodné je osadiť bidlo už na jestvujúcu konštrukciu sadu z dôvodu šetrenia času, ale aj finančných prostriedkov. Výskyt dravcov môže napomôcť k optimalizácii počtu hlodavcov, ktorých populácia a výskyt je v tomto roku výrazná. Na niektorých lokalitách, predovšetkým v prípade mladších výsadieb, môžeme pozorovať aj poškodenia stromov a krov ich ohryzom. Obdobie vegetačného pokoja je tiež spojené s kontrolou a opravou opornej konštrukcie v ovocných výsadbách. Okrem výmeny poškodených častí opornej konštrukcie je vhodné aj dopnutie drôtov na konštrukcii.
Ešte pred samotným príchodom zimných mrazov je potrebné sa postarať o závlahový systém. Je potrebné ho na jeseň prepláchnuť a vypustiť, aby v zimnom období nenastalo jeho poškodenie. Taktiež netreba zabudnúť aj na starostlivosť o pôdu a pôdopokrivný porast, čo je vo väčšine sadov rôzna zmes tráv. Trávnik je potrebné pokosiť približne dva týždne pred predpokladaným príchodom mrazov.

Obr. 5

Obr. 5: V posledných mesiacoch roka je potrebné sa okrem ovocných stromov postarať aj o závlahový systém a možno vám bude dopriaty aj takýto výhľad.