Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Koletotrichová hniloba višní

26-10-2022
Mgr. Michaela Kracíková | [email protected]
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Koletotrichová hniloba (Glomerella cingulata) je houbová choroba napadající především višně, ale i jiné druhy peckovin (třešně, slivoně, broskvoně, hrušně).

Obr. 1

Obr. 1: Koletotrichová hniloba višně

Jedná se o patogen, který přetrvává na napadených větvích a mumifikovaných plodech. K rozvoji choroby dochází především v období dozrávání plodů a za příznivých klimatických podmínek (teploty nad 20 °C, deštivé počasí). Jedná se o závažnou houbovou chorobu hlavně višní dovezených z teplejších oblastí (odrůda Újfehértói fürtös, Érdi bötermö). Choroba se vyskytuje na téměř zralých nebo zralých plodech. Na plodech se tvoří kruhové žlutohnědé, hnědé nekrotické skvrny. Postupně dochází k tvorbě okrouhlých propadlých skvrn. Na povrchu se vytvářejí oranžové, oranžovohnědé konidie. V místě napadení dužnina tmavne, postupně vysychá, pletivo se propadá k pecce. Plody následně vysychají, mumifikují a opadávají. V některých případech zůstávají viset na větvích, což má za následek zdroj choroby do příští vegetace.

Obr. 2

Obr. 2: Višně napadené houbou Glomerella cingulata

Preventivním opatřením proti koletotrichové hnilobě je výběr méně citlivých odrůd, důkladné odklizení plodů, odstranění mumifikovaných plodů ze stromu.

V případě chemického ošetření, aplikujeme fungicid 7 dní před sklizní, u silně napadených výsadeb je možné provést 2 fungicidní ošetření, a to 14 a 7 dní před sklizní. Výběr fungicidních přípravků je značně omezený. Přípravek Luna Experience (úč.látka tebukonazol, fluopyram) je registrovaná na Slovensku proti koletotrichové hnilobě (Tab.1), dále je možné použít přípravky na moniliovou spálu, hnilobu s vedlejší účinnosti na koletotrichovou hnilobu. Jedná se o přípravky s účinnou látkou tebukonazol (Horizon 250 EW), fluopyram, boskalid, pyraklostrobin (Signum). Vždy je nutno sledovat platnost registrace daného přípravku v aktuálním registru přípravků.

Tab. 1: Přípravek registrovaný proti koletotrichové hnilobě

Tab. 1

Použitá literatura je k dispozici u autora