Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Kŕmne doplnky na zníženie emisií

30-03-2022
Ing. Andrea Mrekajová, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

V poslednej dobe sa dopad poľnohospodárstva na životné prostredie rapídne zvýšil. Emisie zchovov zvierat mali astále majú veľký vplyv na klimatické zmeny, preto je potrebné urobiť všetky opatrenia na ich redukciu. Množstvo vedcov sa preto začalo venovať rôznym spôsobom redukcie skleníkových plynov ako napríklad prídavkom rôznych látok do podstielky, využívaním nových techník atechnológií v chove, zmenám postupov pri spracovaní živočíšnych odpadov, prikrývkami hnoja, znížením teploty hnojovice a aj zväčšenie jej hĺbky, ale taktiež doplnkom kŕmnych aditív znižujúcich uvoľňovanie skleníkových plynov (oxidu uhličitého- CO2, metánu- CH4) a amoniaku (NH3) do ovzdušia. Najdôležitejšie je znížiť CH4, ktorý je 20x silnejším skleníkovým plynom ako CO2 a jeho väčšina vzniká pri enterickej fermentácii v tráviacom trakte prežúvavcov (najmä kráv).

Posledných niekoľko rokov spoločnosti hľadajú nové, bezpečné a lacné spôsoby, ako znížiť takúto formu produkcie metánu. Tráviaci trakt prežúvavcov je však veľmi zaujímavý. V žalúdku sa nachádza prostredie bez kyslíka so stálou teplotou podobné fermentačným nádržiam používaným na výrobu piva. Mikróby rozkladajú a fermentujú materiály ako celulóza, škrob a cukry. Kravy môžu jesť takmer všetko (trávu, seno, kukuricu, repku olejnú) a premieňať ju na energiu na výrobu mlieka a mäsa. Metán je hlavným vedľajším produktom enzýmov, ktoré pomáhajú rozkladať potravu. Plyn sa nedá zmeniť na energiu, takže keď sa nahromadí, musí si krava odgrgnúť a do ovzdušia vysielať malé množstvo znečistenia. Týmto spôsobom stratí až 12% energetického príjmu z potravy. Na celom svete žije asi 1,4 miliárd kusov hovädzieho dobytka, z ktorých každý emituje ekvivalent 1,5 až 2,5 metrickej tony oxidu uhličitého každý rok, čo je zhruba polovica produkcie priemerného automobilu. Keby boli kravy krajinou, zaradili by sa medzi šieste najväčšie svetové emitory pred Brazíliou, Japonskom a Nemeckom. Ekologickým a finančným prielomom má byť jedlý produkt, ktorý zmení tráviacu chémiu kráv a zníži ich emisie. Vedci teda začali do krmiva kráv pridávať rôzne potraviny a koreniny s overenými redukujúcimi a inými zdraviu prospešnými účinkami a skúmali, či bude výsledný efekt priaznivý a využiteľný v globálnom meradle.

Kari korenie

Vedci Chaundry a Hasan zistili, že kari korenie by mohlo byť kľúčom k zníženiu obrovských emisií skleníkových plynov, produkovaných pasúcimi sa zvieratami. Výskum uskutočnený na univerzite v Newcastle, kde vkladali 5 korenín karí (kmín, koriander, klinček, kurkuma a škorica) do roztoku podobnému ovčiemu, potvrdil, že koriander a kurkuma (korenie, ktoré sa tradične používa na dochucovanie kari) môžu znížiť až o 40% množstvo CH4, ktorý produkujú baktérie v ovčom žalúdku. Zistilo sa, že korenie fungovalo takmer ako antibiotikum a zabíjalo „zlé“ baktérie produkujúce metán v čreve zvieraťa, pričom umožňovalo rozmnožovanie „dobrých“ baktérií. Okrem environmentálnych dôsledkov samotná ovca stráca tiež odhadom 12% svojej potravinovej energie na produkciu metánu, čo vedie k nižšiemu výťažku mlieka a mäsa. Určité koreniny obsahujú vlastnosti, vďaka ktorým je tento tráviaci proces efektívnejší, takže produkuje menej odpadu. Ako najefektívnejší sa ukázal koriander, ktorý znížil produkciu metánu zo 14 ml/g potravy na 8 ml/g. Kurkuma vyprodukovala 30%-né zníženie a kmín 22%-né. Podľa vedcov sa výsledky majú zrkadliť aj u ďalších prežúvavcov, ako sú kravy a kozy, lebo bachorová tekutina u kráv a oviec je veľmi podobná. Rastliny ako koriander sú ideálnym riešením, najmä v tých častiach sveta, kde drahšie redukčné alternatívy nie sú možné.

Cesnak s citrusmi

Holandská firma DSM testuje kŕmne aditívum Mootral™ so sľubnými výsledkami. Obsahuje alicín získaný z cesnaku, citrusov a ďalších prísad zmiešaných s bežnou stravou kravy. Vedcov prekvapilo výrazné a dôsledné znižovanie toxického výdaja zvierat. Výskumníci v Dánsku a Nemecku zverejnili zistenia, podľa ktorých spoločnosť v laboratórnych simuláciách znížila emisie metánu kravami o viac ako 50%. V prvých testoch Mootral™ na dojniciach klesli emisie metánu o 38%. Kalifornská štúdia zistila zníženie asi o 20% u mäsového dobytka. Vyskytli sa aj iné pozitívne neočakávané výsledky. Vedci preukázali zvýšenie produkcie mlieka, pravdepodobne preto, že kravy, ktoré vynakladajú menej energie na vylučovanie metánu, produkujú viac mliečnych výrobkov. Farmári tiež uviedli, že mušky toľko neotravujú ich kravy, čo môže byť v dôsledku cesnakového dychu. Ďalšie štúdie uviedli, že cesnakový olej a alicín znížili produkciu CH4 o 19,5% vporovnaní skontrolnou skupinou. Iný výskum účinkov doplnkového alicínu v strave oviec na emisie CH4 popisuje však len 6% pokles v porovnaní skontrolnou skupinou. Použitie citrusový extrakt použitý pri ďalšom výskume, znížil emisie CH4 o 16,7% v porovnaní s kontrolou o 20% bez rastlinných extraktov. Predpokladá sa, že doplnenie stravy kombináciou výťažkov z cesnaku a citrusov povedie k ešte výraznejšiemu zníženiu produkcie enterického CH4.

Morské riasy

Podľa nových zistení prof. Kebreaba a kol. môže nahradenie podielu bežného krmiva morskými riasami znížiť emisie metánu z hovädzieho dobytka až o 82% a miera účinnosti časom neklesá. Kravy, ktoré v rámci denného prídelu skonzumovali asi 80 g morských rias, pribrali na váhe rovnako ako zvyšné bez upravenej kŕmnej dávky, no do atmosféry vypustili o 82% menej metánu. Chuťové skúšky preukázali, že chuť mlieka a taktiež mäsa ostala nezmenená. Problémom však zostáva nájsť farmárov, ktorý budú pestovať riasy. Existuje množstvo druhov potravín, ktoré majú priaznivý účinok na pokles emisií škodlivých plynov do ovzdušia, avšak zvyky a nedostatok financií u farmárov, môžu byť problémom na zavedenie akýchkoľvek zmien do chovu, aj ak ide odôležitý krok prospešný pre ovzdušie.

Tento príspevok bol vytvorený s pomocou projektov APVV-0632-10 aAPVV-15-0060.