Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Vestník MPRV SR čiastka 35/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

84. Zoznam certifikovaných hnojív
85. Zoznam vzájomne uznaných hnojív

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023&ofs1=0