Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Ciele Zelenej dohody do roku 2030 a štúdie poľnohospodárskej produkcie

22-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

FAO uvádza na trh praktické nástroje na podporu sekvestrácie pôdneho organického uhlíka

14-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje transformáciu hospodárstva a spoločnosti EÚ na splnenie klimatických ambícií

19-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv klimatických podmienok na mliekovú úžitkovosť bahníc v slovenských podmienkach

13-05-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 PPD Liptovská Teplička; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Európska zelená dohoda: Komisia chce dosiahnuť nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

12-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pôda a biomasa - poľnohospodárska, lesná - jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

12-03-2021
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

18-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia

01-12-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny z poľnohospodárskych činností

05-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Príspevky EÚ a členských štátov na financovanie opatrení na boj proti zmene klímy sa v roku 2019 naďalej zvyšovali

30-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)