Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VII.)

09-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VI.)

25-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (V.)

17-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárskej, záhradníckej i ovocinárskej výrobe (IV.)

14-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Zoznam hnojív, POR a krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 22/2021)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (III.)

04-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II.)

08-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I.)

02-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ekologická poľnohospodárska výroba v ovocných sadoch a vinohradoch v Slovenskej republike

30-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

Deň ekologických potravín EÚ

28-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)