Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Prvé ocenenia v oblasti ekologickej výroby

21-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe spoločne spúšťajú vôbec prvé ekologické ocenenia. Tieto ceny budú uznaním excelentnosti v rámci ekologického hodnotového reťazca a budú odmeňované najlepšie a najinovatívnejšie subjekty v oblasti ekologickej výroby v EÚ. Prihlášky budú otvorené od 25. marca do 8. júna 2022.

Tieto ocenenia sú prvým príkladom udeľovania ekologických cien v celej EÚ a sú koncipované ako pokračovanie Akčného plánu pre rozvoj ekologickej výroby, ktorý Komisia prijala 25. marca 2021.  Plán oznámil spustenie takýchto ocenení s cieľom zvýšiť povedomie o ekologickej produkcii a dopyt po ekologických produktoch.

V siedmich kategóriách bude udelených osem ocenení, medzi nimi najlepšia ekologická farmárka, najlepší ekologický farmár, najlepší ekologický región, najlepšie ekologické mesto, najlepšia ekologická štvrť, najlepší ekologický podnik, najlepší predajca ekologických potravín a najlepšia ekologická reštaurácia. Viac informácií nájdete na vyhradenej stránke ekologických ocenení EÚ.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v deň ekologického poľnohospodárstva EÚ, 23. septembra 2022.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_en