Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Rok v znamení krízy v chove ošípaných

03-12-2021
Ing. Peter Polák, PhD. | [email protected]
Slovenská asociácia chovateľov ošípaných
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2021, str. 16)