Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Podiel svaloviny ošípaných sa zvýšil a dosahuje špičkovú úroveň, avšak kvalita dovezeného bravčového ostáva problematická

17-02-2021
Ing. Peter Demo, PhD. 1; Ing. Ján Tomka, PhD. 1; Ing. Martina Gondeková, PhD. 1; Ing. Zuzana Salagová 2 | [email protected]
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR, Bratislava
(zdroj: Slovenský chov október 2020, str. 32-34)

  • Podiel svaloviny ošípaných sa zvýšil a dosahuje špičkovú úroveň, avšak kvalita dovezeného bravčového ostáva problematická (4.25 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť