Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Koncepcia zabezpečenia 80% sebestačnosti Slovenska v produkcii bravčového mäsa

02-11-2020
Kolektív autorov
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Ing. Vojtech Brestenský, CSc. NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre; Ing. Helena Patasiová, AKS Dunajská Streda; Ing. Andrea Nemethová, DAN-SLOVAKIA AGRAR, V. Meder

  • Koncepcia zabezpečenia 80% sebestačnosti Slovenska v produkcii bravčového mäsa (1.99 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť