Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Zmes organických kyselín ako doplnok výživy pre ošípané - prehľad

01-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Mnoho krajín presadilo zákaz používania všetkých antibiotík v krmivách pre zvieratá ako rastových stimulátorov kvôli obavám v oblasti verejného zdravia v súvislosti so vznikom antimikrobiálnej rezistencie. Existuje celý rad kandidátov na náhradu rastových antibiotických stimulátorov, ako sú probiotiká, prebiotiká, byliny alebo éterický olej. Ako alternatíva na nahradenie antibiotík v strave zvierat boli navrhnuté aj organické kyseliny. 

V dôsledku zvyšujúcich sa bezpečnostných obáv týkajúcich sa rizika šírenia antibiotickej rezistencie v životnom prostredí a prítomnosti chemických rezíduí v živočíšnych výrobkoch sa používanie organických kyselín  ako náhrady antibiotík v potrave hospodárskych zvierat v posledných rokoch značne zvýšilo. Organické kyseliny by mohli mať súvis s faktormi, ako je antimikrobiálna aktivita, znižovanie pH v gastrointestinálnom trakte, spomaľovanie prechodu krmiva v gastrointestinálnom trakte, aby sa maximalizovalo trávenie krmiva a absorpcia živín, sekrécia enzýmov a aktivita v tenkom čreve a prísun živín do tkaniva čreva. 

Uvádza sa, že zmes organických kyselín môže byť účinnejšia ako jednotlivé organické kyseliny kvôli synergickým účinkom rôznych hodnôt pKa. Na záver, tento prehľad ukázal, že zmes organických kyselín, ktorá môže zlepšiť stráviteľnosť živín a rastový výkon, modulovať črevnú bakteriálnu populáciu a zlepšiť zdravie čriev, ako aj znížiť emisie plynov, sa môže použiť ako alternatíva k antibiotikám ako stimulátorom rastu. Výsledky zmesí organických kyselín však nie sú vždy konzistentné a reakcia na organické kyseliny v potrave by mohla byť ovplyvnená ich typom, dávkou, zložením krmiva a vekom zvierat.  Autori vo svojom článku poskytujú prehľad o súčasnom používaní zmesí organických kyselín v krmive ošípaných.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Nguyen, D.H.; Seok, W.J.; Kim, I.H. Organic Acids Mixture as a Dietary Additive for Pigs—A Review. Animals 2020, 10, 952.

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/6/952