Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hydina

Zaujíma nás blaho hydiny vo veľkochovoch?

15-11-2022
Ing. Andrea Mrekajová, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Všímame si aj ako je zviera chované, alebo nás vždy presvedčí cena a nad ich životom prižmúrime oči? Je zabezpečenie dobrých životných podmienok hydiny príliš finančne náročné? Čo zvieratám spôsobuje stres? Ako to naozaj je?

Dopyt spotrebiteľov po kurčatách s vyššou mierou pohody na celom svete rastie rýchlosťou, ktorú výrobcovia a maloobchodníci nemôžu ignorovať. Je príznačné, že ochota spotrebiteľov znášať všetky alebo veľkú časť nákladov na mäso od zvierat chovaných s lepšími životnými podmienkami rastie. Podľa World Animal Protection (Svetová ochrana zvierat), je tu skutočná príležitosť ako zlepšiť životy miliárd kurčiat na celom svete. Odraz vyššej pohody zvierat na produkcii je realistický a vedecky dokázaný. Otvára dvere obchodným príležitostiam po celom svete.

Väčšina zo 60 miliárd kurčiat na svete chovaných pre mäso je stále obmedzená na stiesnené, intenzívne podmienky v priemyselných farmách. Geneticky sú vybrané tak, aby rýchlo rástli a rozvíjali veľké, ťažké prsné svaly – príliš veľké na to, aby im podopierali nohy. To im môže spôsobovať veľkú bolesť a utrpenie. Kombinácia rýchleho rastu a intenzívneho chovu spôsobuje vážne zdravotné problémy, vrátane zlyhania dýchania a náhlej smrti, problémov s nohami, zlomených kostí a kožných problémov v dôsledku neustáleho kontaktu s mokrou a špinavou podstielkou. Zo silne znečistenej hlbokej podstielky sa uvoľňuje amoniak (NH3), ktorý dráždi oči a dýchacie cesty a konečnom dôsledku môže vyvolať edém pľúc. Najmä v zimných mesiacoch sa vplyvom kúrenia v chove hromadí oxid uhličitý (CO2). Pri koncentrácii CO2 nad 5 % obj., sa začínajú prejavovať pocity podráždenia dýchacích ciest a sliznice, nútenie ku kašľu, či závrate. Podľa Nariadenia vlády č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa na Slovensku nesmie koncentrácia NH3 presiahnuť hladinu 20 ppm a koncentrácia CO2 3 000 ppm, pri meraní na úrovni hláv kurčiat. Sledovanie koncentrácií škodlivých plynov v chovoch a skúmanie možností ich reduckie je určite krokom vpred a tiež podmieňuje lepšie výsledky v rámci produkcie aj u chovateľa.

Zlepšenie dobrých životných podmienok hydiny vôbec nemusí byť finančne náročné. Správa Svetovej ochrany zvierat z Univerzity vo Wageningene potvrdzuje, že produkcia kurčiat odchovaných s vyššou mierou pohody je oveľa lacnejšia, ako sa predpokladalo. Väčšina systémov chovu kurčiat sa dá ľahko prispôsobiť tak, aby vyhovovali vyššej úrovne blahobytu. Zistenia znamenajú, že miliardy kurčiat na celom svete by mohli byť každý rok vyradené z krutých intenzívnych systémov, keďže náklady už nemôžu byť použité ako výhovorka zo strany reštaurácií, maloobchodníkov a výrobcov. Zistilo sa, že prechod z intenzívnych vnútorných systémov na systémy s vyšším blahobytom zvyšuje výrobné náklady iba o 6 – 9 centov na kilogram živého vtáka. To znamená zvýšenie nákladov iba o 6,4 – 13,4%, čo je oveľa menej ako zvýšenie až o 49%, ktoré predtým predpokladala iná štúdia. Riešenia navrhované v správe s cieľom poskytnúť kurčatám z intenzívneho chovu lepší život sú jednoduché, účinné a podložené silnými vedeckými dôkazmi. Dôležité je, že vylepšenia welfare sa dajú ľahko zaviesť do väčšiny existujúcich systémov. Vylepšenia by podľa správy zahŕňali:

  • nižšie hustoty zástavu - maximálne 30 kg/m2 (u nás je teraz povolených 33 kg/m2) ktoré kurčatám poskytujú priestor na pohyb a roztiahnutie krídel
  • poskytovanie „obohacujúcich prvkov“ – bidlá alebo plošiny plus obilie, balíky sena alebo iné materiály na klovanie
  • podlaha pokrytá podstielkou je nevyhnutná pre popelenie, pohodlie a zdravie peria a nôh kurčiat. Podstielka podnecuje ich prirodzené správanie
  • šesť hodín nepretržitej tmy denne – čo umožňuje vtákom lepší vývoj a prirodzený čas odpočinku v porovnaní s kratšími, narušenými obdobiami odpočinku – a lepšie osvetlenie počas denných hodín
  • zaradenie pomalšie rastúcich vtákov do chovu s preukázanými vyššími výsledkami welfare, aby sa predišlo zdravotným problémom spôsobeným neprirodzeným rýchlym rastom.

Medzi najdôležitejšie faktory, ovplyvňujúce blaho hydiny, patrí aj zmiernenie stresu v chove. Podľa popredného odborníka na dobré životné podmienky zvierat väčšie využívanie liahní na farmách zníži stres mladých kurčiat, ktorý má nepriaznivý vplyv na rast a úmrtnosť. Preprava jednodňových kurčiat aj na malú vzdialenosť môže taktiež spôsobiť stres. Anglický vedci skúmali zvuky, ktoré kurčatá vydávali, so zameraním na „tiesňové volania“ a porovnali ich s dobrými životnými podmienkami brojlerových kurčiat. Zistili, že kurčatá vydávajú 30 rôznych zvukov, pričom hlasitejšie pípanie „tiesňové volania“ sú indikátorom niečoho negatívneho. Konzistentné tiesňové volania majú trvalé účinky na rast a schopnosť vyrovnať sa so stresom. Mláďatá majú tendenciu hlasito pípať, keď sú izolované od iných vtákov, keď je im zima alebo sú rozhorúčené, alebo sa boja zo špecifických dôvodov. Stres v prvých dňoch života (3-7 dní), môže byť nákazlivý a môže sa preniesť na iné vtáky, čo vedie k pesimizmu. Istý farmár z Veľkej Británie sa rozhodol znižovať stres a zlepšiť životné podmienky svojich sliepok naozaj zaujímavým spôsobom. Svojim 64 000 kusom nosníc púšťa hudbu. Verí, že hudba a zvuky znižujú úzkosť, oboznamujú vtáky s vonkajšími zvukmi, znižujú agresivitu a zvyšujú produkciu vajec. Chce tiež zabezpečiť aby znáška trvala viac ako 80 týždňov, voči čomu sú mnohí skeptickí, ale dobré výsledky nasvedčujú tomu, že to môže dosiahnuť.

Najdôležitejšie je, že akýkoľvek príspevok k tomu aby sa zvieratá vo veľkochovoch cítili dobre, prinesie zásadnú zmenu nielen pre ich psychické ale aj fyzické zdravie, čo uspokojí nejedného konzumenta. Nutná je však aj pozitívna motiváca (benefity) pre chovateľa, lebo ak budú spokojné zvieratá a chovateľ bude v strate, chov napriek snahe prosperovať nebude.

Tento príspevok bol vytvorený s pomocou projektu APVV-0632-10 a APVV-15-0060.