Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Zber úrody

Zber a pozberové ošetrenie zemiakov

31-03-2014
doc. Ing. Ján Frančák, CSc.; doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

V týchto dňoch popri zbere ďalších plodín je plne nasadená aj zberová technika u slovenského druhého chleba zemiakov. K poklesu pestovateľských výmer a základným problémom pestovania zemiakov na Slovensku sme sa mnohokrát už vyjadrovali. Nechceme situáciu politizovať, predsa však musíme poukázať na to, že si málo vážime a chránime nášho farmára a jeho výrobky. U zemiakov je to zvlášť vypuklé. Každý prvovýrobca ich dobre pozná, trápi sa s nimi a buď prežíva, alebo sa vzdá.

Pokiaľ sa týka samotnej zberovej techniky, musíme poznamenať, že hlavne u veľkých producentov, ktorí pestujú zemiaky u nás na výmerách vyše 200 hektárov došlo k výraznému posuvu k lepšiemu. Dobudovali si komplexne zberové linky a aj skladové hospodárstva a pozberové linky našli výraznejšiu obnovu.

Základný princíp zberovej techniky je postavený na zásade znižovania strát a poškodenia zemiakových hľúz a ich kvalitného uskladnenia.

Stará opotrebovaná technika ešte z obdobia výroby v bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňa už základné kritéria kvality práce. Je ako morálne, tak fyzicky opotrebovaná. Pre zlepšenie stavu zberaného materiálu musí v prvom rade prispieť kvalitné strojné vybavenie. Či už sa jedná o jednoriadkové a dvojriadkové návesné zemiakové kombajny, alebo štvorriadkové samojazdné, musia byť konštrukčne riešené nasledovne:

  • nízky merný tlak na pôdu (vybavenie širokými flotačnými pneumatikami, respektíve pásovými podvozkami),
  • likvidácia vňate buď pred zberom, alebo súčasne so zberom tak, že pred vyorávcími radlicami je namontované rotačné drviace zariadenie vňate,
  • vhodná regulácia hĺbky podorávania hrobčeka a jeho rozdružovanie. Pre zlepšenie práce podorávania aj rozdružovania v závislosti od vlhkosti pôdy možnosť závlahy pred zberom, čím sa zníži poškodenie zberaných hľúz,
  • regulácia rýchlosti pohybu zemiakov po preosievacích dopravníkoch a výšky pádu do zásobníka, respektíve do dopravných prostriedkov.

Jedným z takýchto strojov ktorý spĺňa požadované kritéria je štvorriadkový samojazdný kombajn Dewulf, ktorý pracuje na pozemkoch Ing. Juraja Máčaja v Kráľovej pri Senci. Výhodou uvedeného stroja je pásový podvozok pre znižovanie merného tlaku na pôdu a zadná široká riadiaca pneumatika, ktorá zabezpečuje dobré navádzanie vyorávacieho ústrojenstva na riadky. Ďalej pogumovanie všetkých preosiavacích a vynášacích dopravníkov a vybavenie veľkoobjemovým zásobníkom.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Dôležitá je aj otázka regulácie výšky pádu zemiakových hľúz do dopravného prostriedku.

Obr. 4

Napriek pásovému podvozku a širokej zadnej pneumatike aj na suchej pôde je viditeľný vysoký merný tlak na pôdu a jej zhutňovanie.

Obr. 5

Cenu uvedeného samojazdného kombajnu pochopiteľne nejdeme komentovať.

Dôležitá je aj otázka dopravy zemiakov na špeciálnych prepravníkoch vybavených zachytávacími prýžovými pásmi, zošikmenými stenami a spodným pogumovaným vyprazdňovacím pásovým dopravníkom, ktorý výrazne znižuje poškodenie hlavne nedozretých zemiakových hľúz v porovnaní s klasickými dopravnými prostriedkami. Nezanedbateľná je aj prepravná kapacita takýchto prívesov od 10 do 20 ton.

Obr. 6

Pri zachovaní kvality a predajnosti zemiakovej produkcie je neoddeliteľné kvalitné pozberové ošetrenie, uskladnenie, respektíve spracovanie na ušľachtilé výrobky. Len tak je možné docieliť predajnosť za vyhovujúce ceny a docieliť konkurencieschopnosť voči silným obchodným reťazcom. Či už sú zemiaky uložené v paletách, respektíve voľne, musí byť dodržaný základný režim klimatizácie (teplota a vlhkosť). Aj keď sa v praxi viac využíva systém voľného uskladnenia (menšie finančné nároky), v paletizačnom uskladnení vidíme väčšiu perspektívu z hľadiska kvality, zníženia poškodenia, lepšej manipulácie, lepšieho využitia skladovacieho priestoru a aj kvalitnejšieho prevetrávania uskladnených zemiakov.

Obr. 7

Obr. 8

Dôležitá je aj otázka predajnosti a tým aj spracovania na polotovary, respektíve ušľachtilé výrobky (predvarené zemiaky, polotovary na pečenie, výrobu šalátov a pod.) hlavne pre veľkoodberateľov, kde prvovýrobca výraznejšie zhodnotí svoju produkciu.

Na uvedenom obrázku sú polotovary zemiakov vyrábané vo firme Ing. Juraja Máčaja.

Obr. 9

Pochopiteľne všetky inovačné zásahy do zberovej a pozberovej technológie zemiakov sú podmienené výškou vstupov a tu si musí každý prvovýrobca dobre zvážiť či na to má a do akého stupňa rozvoja, respektíve obnovy techniky a technológie sa môže pustiť.