Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 27/2023

12-10-2023
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Podpora prezimovania repky

Na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej sú určené morforegulačné prípravky s účinnou látkou chlormequat, chlormequat-chloride, mepiquat, prípadne s podporou metconazole.

Retacel Extra s účinnou látkou chlormequatpatrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. aplikujte keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80 -100 na m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale ešte vždy pred začiatkom predlžovania stonky. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. Je určený na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej. Na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo.

Stabilan alebo Celstar 750 SL je prijímaný listovou plochou. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje tvorbu odnoží. Mechanizmus účinku chlormequat-chloridu spočíva v tom, že brzdí biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa zoslabuje nadvláda vrcholu rastliny nad postrannými základmi. V závislosti od toho, v ktorej rastovej fáze sa aplikuje, dochádza k podporeniu rozvetvovania – odnožovania, alebo k skracovaniu predlžovacieho rastu internódií.

Regulátor rastu rastlín Invister 300 SL so systémovým účinkom na zabránenie nadmerného rastu a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu ozimných druhov pšenice, tritikale a repky obsahuje účinnú látku mepiquat.

Rastový regulátor s dvomi účinnými látkami Caryx vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie je vodou určený na ošetrenie repky ozimnej, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového krčka, a tým zvyšuje istotu prezimovania. V jarnom období reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími. Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu. Pri jesennej aplikácii na zvýšenie istoty prezimovania aplikujte v dávke 0,7-1 l.ha-1 na jeseň od štádia 5. pravého listu BBCH 15-17; maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu.

V roku 2023 boli autorizované aj ďalšie prípravky s obidvomi účinnými látkami LS Mepiq-Metco, LS-Ryxo a Mentor.

Niektoré fungicídy na listovú aplikáciu, ktoré pôsobia proti rôznym chorobám repky, preukazujú aj morforegulačný účinok.