Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 26/2023

10-10-2023
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Slimáky sú stále aktívne

Aj keď bola jeseň pomerne suchá, v záhradách sú rozšírené slimáky a šíria sa aj na polia. Na poľných plodinách škodia najviac slizniačiky aslizovce, ktoré patria do radu slimáky. Požer na nadzemných častiach rastlín sa prejavuje prehryznutím stonky alebo vyhrýzaním okrajov a dier v listoch. Jasným znakom, že poškodenie je od slimákov je sliz na listoch. Za potravou vyliezajú hlavne na večer a v noci, významné škody spôsobujú za vlhkého počasia. Slimáky sú obojpohlavné, pri kopulácii si vzájomne vymieňajú spermie. Do roka majú dve generácie. Dospelec kladie 200-400 vajíčok v skupinkách po 10-20 ks asi 5 cm hlboko do pôdy. Preto je vhodné pôdu po sejbe plodiny zavalcovať, aby sa im znemožnilo vchádzať do úkrytov. Letná generácia kladie vajíčka v máji, v priebehu leta sa liahnu mláďatá, ktoré potom v priznivých podmienkach škodia na repke až do novembra. Prezimujú vajíčka, ojedinele aj dospelci. V priebehu zimy sa liahnu mláďatá ďalšej generácie, ktoré vo februári až apríli poškodzujú jarné plodiny. V suchom a teplom období prežívajú všetky štádiá niekoľko týždňov bez potravy v dutinách a trhlinách pôdy. Dĺžka života slizniačikov a slizovcov je 6-12 mesiacov. Priaznivé pre ich výskyt je teplé vlhké počasie v lete a na jeseň. Ich aktivita začína pri teplote 5°C. Za 24 hodín prelezú sotva 1,5 m ale pri osídľovaní porastu sa presunú až o 50 m. Slizniačiky a slizovce sú aktívne celú noc, zvlášť po daždi. Ich žravosť je veľká, hmotnosť tela sa zvýši za 24 hodín o 30-40 %.

Základnou ochranou je odstraňovanie pozberových zvyškov, príprava pôdy bez hrúd, valcovanie. Majú aj množstvo prirodzených nepriateľov, ktorí sa nimi živia: hmyz, krtkovia, ježkovia, slepúchy, jašterice, vtáci, kačice a husi.

Stupeň výskytu slizniačikov a slizovcov sa zisťuje pod 1 m² veľkými čiernymi fóliami umiestnenými na odburinenej plôške pôdy. Výskyt sa kontroluje po 24 hodinách. Dohľadanie uľahčí, ak sa pod fóliu umiestni malé množstvo granulovaného moluskocídu. Jeho skonzumovanie vyvolá nadmernú produkciu slizu a uľahčí dohľadanie najmä mladých slimákov. Prahy škodlivosti nie sú spracované. V praxi sa používa ako prah škodlivosti už jeden jedinec pod nástrahou, teda 1 slimák na 1 m².

Spôsob ochrany sa volí podľa napadnutia na okrajové, pásové alebo celoplošné. Problémom býva ako sa dostať s rozmetadlami na mokré pozemky, vtedy je vhodné aplikovať návnady ručne na najexponovanejšie miesta. Hraničné teploty pre použitie prípravkov sú 9-16°C.

Stanovenie vhodného termínu pre aplikáciu:

Pre stanovení vhodného aplikačného termínu je potrebné zobrať do úvahy:

  • prítomnosť škodcov alebo pravdepodobnosť ich prípadného výskytu,
  • či sa škodca už vyskytuje na určitej časti plodiny: stratégia bude závisieť na tom, či škodce poškodzujú semená, rastliny alebo hľuzy.

Najlepšie výsledky sa dosiahnu v prípade, keď je aplikácia prípravku vykonaná pred vznikom škôd, alebo výskytom škodcov v poraste plodiny. V prípade jednoročných plodín odporúčame prípravok aplikovať pred ich vzchádzaním. Prípravok aplikujte po dokončení predsejbovej prípravy pôdy.

Pre účinnú ochranu proti slimákom je dôležité aplikovať prípravok skôr, ako slimáky vylezú na plodinu. Najlepšie výsledky dosiahnete za mierne vlhkého počasia, po daždi alebo po polievaní rastlín, a večer, kedy sú slimáky najaktívnejšie. Aby sa neznížil účinok prípravku, neaplikujte ho pred dažďom!

Autorizované sú návnadové prípravky s účinnou látkou metaldehyde Axcela, Ecometal, Lima Oro 5%, Lima Oro, Plantella Arion+aXirendo plodín, ktoré sú teraz ohrozené. Môžu sa podľa potreby použiť niekoľko krát za rok až do súhrnu 17,5 kg na ha za rok. Účinnú návnadu s obsahom metaldehydu okamžite konzumujú slimáky, predovšetkým druhy patriace do čeľade Arion (napr. Arion hortensis, A.circumscriptus), Deroceras (napr. Deroceras laeve, D. reticulatum), Milax (napr. Milax gagates) a slimáky rodu Helix aspersa. Po požití zostanú slimáky nehybné. Smrť nastáva v dôsledku zničenia tkaniva produkujúceho sliz a následného úbytku vody. Najlepšie výsledky sa dosahujú, keď sa prípravok aplikuje počas teplých vlhkých večerov, kedy sú slimáky najaktívnejšie, ale keď sa neočakáva dážď.

Moluskocíd Vitrol GB s účinnou látkou pyrofosforečnan železitý vo forme návnady hotovej pre použitie (RB) je určený na ochranu obilnín, olejnín, ovocných plodín a okrasných rastlín proti slizniakom a slimákom. Mechanizmus pôsobenia prípravku spočíva v redukcii produkcie hlienu. Po požití prípravku slizniaky a slimáky okamžite zastavujú požer. Slizniaky a slimáky sa obvykle po požití prípravku stiahnu do úkrytu, kde hynú, preto na povrchu nie je viditeľný hlien ani uhynuté jedince. Prípravok obsahuje účinnú látku, ktorá sa rozkladá na ióny fosforečnanu a ióny železa, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde. Povolený aj v malospotrebiteľskom balení.

V malospotrebiteľskom balení sú autorizované ďalšie moluskocídy s účinnou látkou metaldehyde Limanish Premium, Slimax, Slimex, Granulax-proti slimákom, Metarex M, Desimo Duo, Desimo Duo Plus, Lima Oro Lima Oro 5%Xiren alebo Plantella Arion+.

Prípravky Ferranish Natur, Ferrimaxalebo Ironmax Pro obsahujú účinnú látku fosforečnan železitý a je možné ich použiť vo všetkých plodinách pestovaných v záhradách, t.j. zelenina, ovocie, ovocné stromy, okrasné stromy a rastliny, atď., ktoré sú pestované buď v skleníku alebo voľne. Vzhľadom na spôsob pôsobenia fosforečnanu železitého sa po konzumácii návnady slimáky zvyčajne stiahnu pod zem, kde uhynú, a preto nie je možné vidieť veľa mŕtvych slimákov. Účinky pôsobenia preto nemusia byť viditeľné okamžite, ale výsledok pôsobenia prípravku sa dá hodnotiť na základe zníženého výskytu poškodenia plodín. Granule rovnomerne rozsypte na holú zem alebo okolo rastlín v množstve cca 5 gramov na m2. Pelety môžu byť aplikované ručne alebo mechanickým rozmetadlom. Najlepšie výsledky sa vo všeobecnosti dosahujú aplikáciou rozhadzovaním. Ručná aplikácia je vhodná najmä pre malé plochy, pre skleníky alebo pre aplikáciu do riadkov. Keď budete produkt aplikovať blízko potravinových plodín, dajte pozor na to, aby sa granule nezachytili alebo neuviazli na listoch! Počet aplikácií max. 4 x ročne. Aplikáciu zopakujte pri vysokom alebo opakovanom výskyte slimákov.

Ferramol Compactje prostriedok určený na hubenie slizniakov. Po aplikácii prípravku slizniaky prestávajú požierať rastliny a začnú požierať granule, ktoré v nich napučia. Slizniaky sa potom uchýlia do úkrytov, kde uhynú. Účinnou látkou je tiež fosforečnan železitý, teda látka, ktorá sa voľne nachádza v prírode. Táto zlúčenina sa v pôde rozkladá pôsobením mikroorganizmov a látok vylučovaných rastlinami. Tým sa uvoľňujú a sú rastlinám k dispozícii dve dôležité živiny – fosfor a železo. Prípravok rovnomerne rozsypte medzi rastliny pri prvom výskyte slizniakov alebo pri zistení obžratých rastlín. Prípravok sa aplikuje ručným rozhodením na povrch pôdy medzi pestované rastliny a okolo záhonov, avšak dávajte pozor aby granule nezostali zhromaždené na kôpkach. Pri vysokom výskyte slizniakov rozhoďte prípravok tiež na susedné plochy, kam sa môžu slizniaky sťahovať. Najvhodnejším časom na aplikáciu je podvečer, keď slizniaky opúšťajú úkryty. Suchý povrch po aplikácii krátko zavlažte. Návnada tak absorbuje vodu a bude pre slimáky atraktívnejšia. Ak do rána nasledujúceho dňa návnadové granule zmiznú, znamená to, že ich slizniaky skonzumovali a je nutné aplikáciu opakovať. Tým sa zasiahne proti ďalším slizniakom, ktoré prilezú k ošetrovanej ploche z okolia. Pri novom výskyte slizniakov je potrebné znova začať s aplikáciami. Na vlhkom podklade začnú granule prijímať vodu a napučia. Za sucha zase strácajú objem. Ani po opakovanom napučaní sa granule nerozpadnú. Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie 4x. Rovnaká účinná látka je v prípravkoch Ferranish Natur Ferrimax.

Do byliniek,okrasných rastlín a zeleniny je povolený paralelný prípravokFito prírodný odpudzovač slimákov.Tento pomocný prípravok vo forme granúl obsahuje prírodný minerál sepiolit , ktorý je známy vďaka svojmu vynikajúcemu absorpčnému účinku. Po rozsypaní na zem odsaje vlhkosť a vytvorí nepriaznivé podmienky pre slimáky, ktoré aby nevyschli, vyhnú sa mu. Neobsahuje toxíny, je neškodný pre domáce zvieratá a človeka.

Prípravok určený na použitie na ornej pôde, v zelenine, okrasných rastlinách a záhradách, v skleníkoch a na otvorených plochách Nemaslug je biologický prípravok so živými makroorganizmami Phasmarhabditis hermaphrodita na ochranu rastlín napadnutých slimákmi a slizniakmi. Parazitické nematódy napádajú slimáky v pôde a prenikajú do ich tela. Nematódy nesú symbiotickú baktériu (Moraxela osloensis), ktorú vypustia do hostiteľa. Baktéria sa množí a v kombinácii s nematódami zapríčiní smrť hostiteľa. Parazitické nematódy aktívne vyhľadávajú slimáky v pôde a prenikajú do ich tela, kde sa množia. Po určitej dobe vývoja nová generácia nematód opustí hostiteľa a vyhľadáva ďalšieho. Napadnutý slimák prestane do 3 až 5 dní žrať a behom 7-10 dní po aplikácií v pôde hynie. Háďatká pôsobia dlhodobo po dobu 6 týždňov. Účinkuje na slimáky, ktoré sa vyskytujú v pôde. Phasmarhabditis hermaphrodita sa aplikuje od apríla do konca septembra, pri pôdnej teplote +5 až +28 °C. Optimálna teplota je 15 °C. Aplikujte večer, aby sa minimalizovali negatívne účinky vysokých teplôt a slnečného žiarenia. Nepoužívajte na ťažkých a zamokrených pôdach a na zamrznutú pôdu. Nepoužívajte chemické prípravky na ochranu rastlín, zároveň s biologickou ochranou.