Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 21.-27.6.2013

07-10-2013

Poľné plodiny

Obilniny

Listy obilnín sú osídlené kolóniami svetlozelených vošiek. Je to voška trávová, ktorá cicia len na listoch, prípadne steblách, čo môže pri premnožení spôsobiť ich žltnutie a skrúcanie. Jej najväčšia škodlivosť je v prenášaní vírusov žltej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV) a vírusu mozaiky kukurice (MMV). V jeseni prelieta na primárnych hostiteľov: ruža, jahoda alebo repík lekársky, kladie na nich vajíčka a v tejto forme aj prezimuje. Voška čremchová je tmavozelená až olivovohnedá. Tiež sa vyskytuje najviac na spodnej strane listov a v listových pošvách. U nás je veľmi rozšírená, cicaním spôsobuje poškodenie listov. Primárnym hostiteľom je čremcha obyčajná, na ktorej prezimuje vo forme vajíčok. Práve táto voška je najvýznamnejším prenášačom vírusu žltej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV). Obidve spomenuté vošky sú teda tzv. listové vošky a ošetrenie proti nim sa odporúča na konci kvitnutia pšenice pri výskyte 25 a viac vošiek v priemere na jednu odnož. V jarnom jačmeni len v štádiu steblovania pri výskyte 25-30 vošiek na 30 % odnoží.

V klasoch a na zástavových listoch najviac škodí monocyklická voška ovsená, ktorá prežíva celý vývoj na obilninách a trávach, na ktorých vo forme vajíčka aj prezimuje. Premnožením dokáže oslabiť klasy a znížiť úrodu vo fáze kvitnutia až mliečnej zrelosti. Nepriama škodlivosť je v prenose vírusu ako pri predchádzajúcich voškách a vo vylučovaní medovice vplyvom čoho sa na napadnutých častiach rastlín premnožujú huby. V potravinárskej pšenici klesá pekárenská kvalita zrna, z napadnutého jačmeňa je znížená kvalita sladu a v množiteľských porastoch sa zhoršuje kvalita osiva. Práve táto voška je preto najškodlivejšia. Optimálna ochrana klasov je od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky, ak je 3-5 vošiek v priemere na klas. Neošetrujte porasty od voskovej zrelosti po zber.

Autorizované prípravky v obilninách: Vaztak 10 EC, Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cythrin 250 EC, Rafan, Supersect, Decis EW 50, Delta EW 50, Nexide, Rapid, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG, Fury 10 EW, len v pšenici Bi 58 EC-Nové. Nové prípravky sú Dursban DeltaMarkate 50. Na morenie osiva pšenice proti voškám je autorizovaný Deter.

 

Strukoviny a krmoviny

Zrážky na začiatku júna a teplé dni sú vhodné na šírenie hubových chorôb na strukovinách najmä tam, kde sú strukoviny zastúpené v osevnom postupe na väčšej výmere a na pozemkoch, kde sa pestovali v minulých rokoch.

Najznámejšie a najčastejšie ochorenie strukovín sú antraknózy. Spôsobujú škvrnitosti na všetkých nadzemných častiach rastlín. Škvrny bývajú prepadnuté, vo vnútri s čiernymi plodničkami, splývajú. Silne napadnuté rastliny odspodu usychajú, lámu sa, na strukoch sú škvrny hlboko vpadnuté, na semenách drobnejšie s hnedým okrajom. Choroba napáda rastlinu počas celého vývoja, ale najväčšie škody spôsobuje pri dozrievaní. Proti antraknóze sa bojuje predovšetkým preventívne sejbou zdravého osiva, striedaním plodín na  zamorenom pozemku s odstupom pestovania strukovín a ďatelinovín až 10 rokov. K preventívnym opatreniam patrí tiež morenie, v hrachu, šošovici a sóji moridlami Vitavax 200 FF a Vitavax 2000, v samotnej sóji aj Dithane M 45 a Novozir MN 80. Na listovú aplikáciu v hrachu a sóji nie sú povolené žiadne prípravky. Vo fazuli na konzum do začiatku kvitnutia a na semeno najneskôr 28 dní pred zberom je povolené listové ošetrenie prípravkami Cuprocaffaro, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80Kuprikol 50. Moridlá do fazule nie sú povolené žiadne. Bôb, lucernu a ďatelinu nie je možné ošetriť morením ani foliárne. V lupine bielej je rozšírené použitie moridla Maxim XL 035 FS proti hubovým chorobám. Menej významné choroby na strukovinách sú plesne, múčnatky a hrdze. Proti plesni v hrachu záhradnom má rozšírenie etikety Bravo 500.

V ošetrovaní proti škodcom začína v strukovinách a krmovinách na semeno najdôležitejšie obdobie. Okrem už signalizovaných vošiek, škodia na strukovinách saví škodcovia strapkyroztočec chmeľový. Proti strapke na bôbe je autorizovaný Mavrik 2 F, na bôbe na semeno a v semenných porastoch lucerny Vaztak 10 EC, Decis EW 50, Delta EW 50Karate Zeon 5 CS. Ochrana proti strapkám na bôbe sa robí pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia, množiteľské porasty treba ošetrovať všetky. V lucerne sa ochrana vykonáva v porastoch na semeno pred kvitnutím druhej kosby v období maximálneho nasadzovania kvetných púčikov, ak sa zistí 3 a viac strapiek v priemere na jednu byľ. Postrek je potrebný hlavne pri počasí priaznivom pre vývoje strapiek, čo je teplo a sucho. Roztočce škodia najviac na fazuli a sóji, kde nie sú proti nim autorizované prípravky.

Obaľovač hrachový napáda hrach, hrachor, šošovicu, fazuľu aj viku, obaľovač strukový okrem hrachu aj hrachor, ďatelinu a viku. Obaľovače sú motýle, prezimujú v zámotkoch ako larvy vo vrchnej vrstve pôdy. V čase tvorby kvetných pukov hrachu alebo všeobecne keď kvitne pšenica, vylietajú dospelce, po úživnom žere kladú oplodnené samičky po 2-4 vajíčka na spodnú stranu listov. Mladé larvy obaľovača strukového mínujú v listoch, neskôr larvy oboch druhov obaľovačov žijú v strukoch, kde vyžierajú semená. Dorastené larvy opúšťajú struky a zaliezajú do pôdy. Obaľovače majú jednu generáciu do roka. Ošetrovanie proti nim záleží od toho na aký účel strukovinu pestujeme. Ak je to na zeleno, treba ošetrovať hneď pri liahnutí prvých lariev, čo býva 10-14 dní po výlete imág z pôdy alebo zo signalizačných klietok, v ktorých boli umiestnené napadnuté struky s kuklami z predchádzajúceho roku, alebo pri prvých imágach vo feromónovom lapači. Pri pestovaní na semeno je optimálny termín ošetrovania pri výskyte 10 imág vo feromónovom lapači za deň. Autorizovaný je jediný prípravok Vaztak 10 EC do hrachu na zrno.

Zrniarky môžeme pozorovať na strukovinách už v čase kvitnutia. Sú to chrobáky tmavohnedej až čiernej farby veľkosti 3-5 mm. Ich škodlivosť je v znehodnotení semien, v ktorých sa zakukľujú. Ošetrenie je opodstatnené pri výskyte 3-5 % strukov s vajíčkami alebo larvami po odkvitnutí autorizovanými prípravkami Nexide alebo Rapid. Zrniarka bôbová je väčšia, na krovkách má žlté a biele škvrny. Imága sa po nálete na porast živia listami alebo kvetmi. Ďalšia škodlivosť je rovnaká, prípravky povolené nie sú. Ošetrenie proti plodomorom na hrachu a šošovici sme už signalizovali.

Lucernu poškodzujú v tomto období cicaním bzdôšky, čo má za následok deformáciu rastlín, usychanie a opadávanie pukov a kvetov. Chemicky sa ošetrujú len semenné porasty pred kvitnutím rovnakými prípravkami ako proti strapkám. Najvážnejší škodca semenných porastov je plodomor lucernový. Je to drobný komárovitý hmyz 1,5 mm dlhý, prezimuje ako larva v kokóne v pôde. Samičky kladú vajíčka do kvetných pukov, larvy cicajú a vylučujú toxíny v bazálnej časti púčikov, čím sa kvet zdeformuje do hálky podobnej cibuli a zostane uzatvorený. Po čase hálky opadnú a na stonke zostanú vretená bez nasadených strukov. Má tri generácie za rok. Ak je v čase kvitnutia suché počasie, možno predpokladať slabý výskyt škodcu. K chemickej ochrane treba pristúpiť vo vlhkom roku v štádiu nasadzovania zelených kvetných pukov pri viac ako 10 % napadnutí kvetov lucerny larvami plodomora alebo pri výskyte 1,5 hálky na stonku. Autorizovaný je len Karate Zeon 5 CS.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
17.6.2013

 

Vošky

Doterajší počasie praje vývoju vošiek na všetkých plodinách. Preto tam, kde je ich výskyt silný až kalamitný a možno dodržať ochrannú dobu pred zberom plodov, odpodrúčame ošetrenie proti nim. Preventívne ošetrenie, keď nie sú vošky na poraste, nemá význam!

 

Ovocné stromy

Ďalej u jadrovín je dôležité ošetrovanie proti múčnatke, ale aj proti chrastavitosti. Odporúčame striedať kontaktné a systémové prípravky, prípadne použiť prípravky s účinkom proti obom chorobám súčasne.

 

Zelenina a zemiaky

Postupne sa vytvárajú vhodné podmienky pre plesňové ochorenia na mnohých plodinách a na pomerne veľkej časti Slovenska. Preto opätovne upozorňujeme na pleseň zemiakovú na zemiakoch, ale aj rajčiakoch. V porastoch zavlažovaných podmokom (teda nie na list) je u rajčín vhodné vykonať jedno preventívne ošetrenie v období začiatku tvorby malých zelených plodov. Pri zemiakoch v nezavlažovaných porastoch je ošetrenie potrebné v oblastiach s lokálnymi búrkami nad 40 mm za posledný týždeň. Ošetrenie cibule proti plesni cibuľovej je potrebné v oblastiach s podobnými podmienkami, teda v zavlažovaných porastoch alebo v oblastiach s vyššími zrážkami tiež na úrovni približne 40 mm za týždeň.

Už v tomto období možno pozorovať výskyt molíc v porastoch zelenín. Molica skleníková škodí najmä na uhorke, šaláte, rajčiaku, paprike, fazuli, jahodách a okrasných rastlinách a molica lastovičníková len na kapustovej zelenine. Ochrana je pomerne zložitá, pretože škodca má viac generácií do roka, preto je nevyhnutné striedať prípravky aj počas jednej vegetácie. Chemické ošetrenie sa robí až pri zistení výskytu škodcu. Na jeho monitorovanie sa v skleníkoch odporúča vyvesiť Bio plantella žlté lepové dosky alebo Žlté lepové doštičky. Proti molici lastovičníkovej na kapustovej zelenine nie je momentálne povolený žiadny prípravok. Proti molici skleníkovej je do papriky povolený prípravok Calypso 480 SC, v rajčiakoch Calypso 480 SC, Ceon 5 CS, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Star Zeon, Lambda Lam 50 CS (do 30.6.2013), Lambdol a Mospilan 20 SP (maximálne 2-krát za sezónu) a v uhorkách Calypso 480 SC, Ceon 5 CS, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Star Zeon, Lambda Lam 50 CS (do 30.6.2013), Lambdol a Sanmite 20 WP (maximálne 2-krát za sezónu). Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. Proti imágam škodcu je možné použiť nižšiu koncentráciu, proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia. V skleníkových podmienkach možno používať aj biologickú ochranu pomocou prípravkov En-Strip (Encarsia formosa), Ercal (Eretmocerus eremicus) a Mirical (Macrolophus caliginosus). Prirodzenými nepriateľmi molíc sú ešte aj rôzne druhy lienok. Pre ich praktické použitie je pomerne málo skúseností, pri nižších výskytoch by pri umelom nasadení asi 1 ks na 1 rastlinu alebo 20-30 ks na 1 skleník mohli obmedziť škody.

 

Vinič

Vinohradníkom pripomíname paušálne pokvetové ošetrenie proti múčnatke aj peronospóre. Na základe výsledkov signalizácie na vybraných lokalitách Slovenska možno konštatovať rozličný infekčný tlak uvedených chorôb. Avšak vyššie spomínané ošetrenie nie je určené na základe výpočtov, ale kalendárne, pričom každá signalizačná metóda s takýmto postupom počíta.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
17.6.2013