Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 7.-13.6.2013

07-10-2013

Zemiaky, rajčiaky

Najnebezpečnejším ochorením zemiakov a rajčiakov je pleseň zemiakov (Phytophthora infestans). Podmienky infekcie a šírenia nastávajú pri teplotách 10-15°C a daždivom počasí. Pri teplotách nad 30°C je infekcia zastavená, pleseň odumiera. Predpokladom nástupu choroby je výskyt plesne na danej lokalite v minulom roku, náchylné odrody zemiakov a trvanie priaznivých podmienok 8 týždňov po vzídení zemiakov. Choroba sa šíri z hľúz, ktoré boli vysadené už infikované a z rastlinných zvyškov z predchádzajúceho roku, na ktorých huba prezimovala. Príznaky sa objavujú najskôr na listoch svetlými škvrnami od okraja listu. Tieto škvrny postupne hnednú až usychajú. Na spodnej strane škvŕn sa tvorí povlak mycélia. Choroba sa prenáša na stonky, kde tvorí tmavé zahnívajúce škvrny až odumrie celá rastlina. Šírenie choroby je veľmi rýchle. Pri teplote 10-24°C a vlhkosti vzduchu 75 % počas 48 hodín alebo ovlhčení listu počas 4 hodín, nastáva masívne tvorenie konídií, tieto sú roznášané vetrom a dažďom a spôsobujú nové infekcie. V porastoch sa šíria lokálne, vytvárajú okolice, kde môžu byť rastliny zničené v priebehu jedného dňa – „zhoria na tabak“. Veľké nebezpečenstvo je preniknutie spór huby do hľúz v pôde. Napadnuté hľuzy majú na povrchu oceľovošedú šupku a vo vnútri hnedé až čierne škvrny. Z konzumného hľadiska sú nepoužiteľné, zle sa skladujú a pokiaľ aj skladovanie vydržia a použijú sa ako sadivo, sú primárnym zdrojom infekcie.

Tento rok sa javí priaznivý pre šírenie plesní. Tam, kde neboli zemiaky ošetrené morením prípravkom Polyversum, ktorý je spúšťačom indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám, je možné preventívne ošetrovať extraktom z morských rias Alginure, ktorý by mal znížiť náchylnosť zemiakov na pleseň zemiakovú. Hlavne prevencia je dôležitá z dôvodu rýchleho šírenia infekcie. Odporúča sa začať s ošetrovaním pred zapojením riadkov zemiakov, keď sa začínajú dotýkať listy zemiakov medzi riadkami. Vo výbere fungicídov treba postupovať podľa priebehu počasia.

Vzhľadom na pretrvávajúce zrážky bude vhodné použiť systémové fungicídy, ktoré prenikajú do rastliny, sú šírené cievnym systémom aj do nových prírastkov, majú liečebné účinky, ale ich nevýhodou je vznik rezistencie, čo v praxi znamená, že pri častom používaní strácajú účinok. Používajú sa maximálne 3-krát za vegetáciu. Patria sem: Acrobat MZ WG, Fantic M, Galben M, Melody Fit 68 WP, Ridomil Gold MZ 68 WG, Tanos 50 WG a prípravok Infinito SC odolný voči dažďu 1 hod. po aplikácii. Pri prípravku Casoar predaj skončil 30.6.2012 s tým, že sa môže používať do 30.6.2013. Nový prípravok Consento je systémový aj translaminárny, Emendo M je systémový aj kontaktný, môže sa použiť 3-krát za sezónu, Valis je kontaktný a systémový.

V suchom a ustálenom počasí vyhovujú aj kontaktné fungicídy. Ich vlastnosťou je, že ochraňujú listy na tom mieste kam dopadli, tvoria tak bariéru na povrchu listov, ktorá zabráni klíčeniu spór. Pri ich aplikácii treba dostatočné množstvo vody, aby pokryli čo najväčšiu časť rastlín (400 – 600 l na ha). Ich nevýhodou je, že nemajú liečebný účinok, nezastavujú vzniknutú infekciu a môžu byť zmyté silnými dažďami, lebo neprenikajú do vnútra rastliny. Výhodou je povolenie v ekologickom poľnohospodárstve a v integrovanej ochrane rastlín a možnosť viacnásobného použitia za vegetáciu. Ranman Twinpack je kontaktný a preventívny fungicíd. Patria sem: Bravo 500 je odolný voči zmytiu 15 minút po aplikácii, Folpan 80 WDG (odolnosť voči dažďu zvýši pridanie Agrovitalu), Funguran, Champion 50 WP, Kocide 2000 sú odolné voči zmytiu, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Novozir MN 80, Polyram WG, Kuprikol 50, Mancosan 80 WP, Electis je odolný voči zmytiu po 1 hodine, jeho predaj skončil 30.6.2012 s tým, že sa môže používať do 30.6.2013. Altima 500 SC zvlášť vhodná na záver ošetrení pre vysokú účinnosť proti plesni na hľuzách. Odolnosť voči zmytiu už 15 minút po aplikácii. Kontaktný prípravok Antre 70 WG alebo nový prípravok Banco 500 SC použite maximálne 2-krát za sezónu.

Lokálne systémové fungicídy sa tiež nešíria v rastline cievnym systémom, ale majú tú vlastnosť, že prenikajú do vnútra rastliny na mieste, kde dopadli, prenikajú translaminárne až na spodnú stranu listu a dokážu zasiahnuť už vyklíčené spóry v rastline. Pôsobia tak nielen preventívne, ale pri rýchlom zásahu aj kuratívne, zastavujú rast plesne. Patria sem: Sonata 60 WG odolná voči zmytiu po 1 hod., Micexanil potrebuje na zvýšenie odolnosti voči zmytiu Agrovital, Revus 250 SC je odolný po 30 minútach. Sú povolené v integrovanej produkcii. Môžeme sem zaradiť aj Curzate Gold, Mixanil.

V rajčiakoch sú povolené prípravky: Acrobat MZ WG, Bravo 500, Cuproxat SC, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Funguran, Champion, Kocide 200, Kuprikol 50, Novozir MN 80, Ridomil Gold MZ 68 WG, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Tanos 50 WG a prípravok Folio Gold, ktorý je povolený len do skleníkov maximálne 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky.

 

Cibuľa

Tento rok je výnimočne často poškodená cibuľa zo sadzačky kvetárkou cibuľovou, ktorá v teplom počasí už v apríli poškodila mladé listy a teraz nachádzame kukly v poškodenej cibuli, listy sú pokrútené, zelenkasté a plazia sa po zemi. Rovnako ako proti mínerke cibuľovej, nie je povolený žiaden insekticíd proti tomuto škodcovi. Zakrývanie netkanou textíliou v čase rojenia múch je nevyhnutnosťou, rovnako ako nepestovať cibuľu na tom istom pozemku ako vlani.

Aj na cibuli môžeme očakávať pleseň cibuľovú. Pre tento rok 2013 sú povolené Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Novozir MN 80, Ridomil Gold MZ 68 WG, Kuprikol 50, Signum, Acrobat MZ WG, Funguran a Kocide 200.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
31.5.2013

 

Pásavka zemiaková

Rovnako ako iných škodcov aj pásavku zemiakovú výrazne ovplyvnilo chladnejšie počasie, hlavne na západnom Slovensku. Preto sú jej výskyty nepravidelné čo do rozšírenia, ale aj početnosti. Napriek tomu odporúčame pestovateľom sledovať dospelce, kladenie vajíčok a následne liahnutie lariev, podľa ktorého možno veľmi dobre určiť termín ošetrovania a výber najvhodnejšieho prípravku. Na ošetrovanie proti larvám sa používajú dve rôzne skupiny prípravkov, pričom veľmi účinné a z istého pohľadu aj najlacnejšie je skoré ošetrenie proti mladým larvám prípravkom Novodor FC, ktorý je však povolený už len do 30.6.2013. V prípade správne vykonaného ošetrenia nie je už väčšinou potrebný ďalší opakovaný zásah. V neskoršom vývinovom štádiu je tento prípravok už neúčinný, ale naopak sa môžu použiť ostatné prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň. Upozorňujeme ale na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte navštevovať. Prípravky pre včely jedovaté sú v zátvorke označené klasifikáciou Vč1. V čase liahnutia možno použiť prípravky Actara 25 WG (max. 2-x za rok, Vč1), Apache 50 WG (max. 2-x za rok, Vč1), Biscaya 240 OD, Buldock 25 EC (max. 1-x za rok), Calypso 480 SC, Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC (Vč1), Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Fury 10 EW, Fury 100 EW, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Lambda Lam 50 CS (povolený do 30.6.2013), Lambdol, Mavrik 2 F, Mospilan 20 SP (max. 2-x za rok), Nurelle D (Vč1), Proteus 110 OD, Spintor, Star Zeon a okrem skorých zemiakov aj Vaztak 10 EC. V mnohých prípadoch je však následne potom potrebný opakovaný zásah. Napriek nízkym teplotám upozorňujeme, že prípravky s obsahom iba pyretroidnej účinnej látky majú výrazne zníženú účinnosť pri teplotách nad 25oC.

 

Vinič

Pre vinohradníkov uvádzame úplný prehľad v súčasnosti povolených prípravkov na ochranu rastlín proti peronospóre a múčnatke. Prípravky označené v zátvorke skratkou MB sú povolené aj v malospotrebiteľskom balení:

  • múčnatka – Abilis Ultra, Brio 250 EC, Bumper 25 EC (MB), Cedrus Íra (povolený do 30.6.2013), Collis (povolený do 30.6.2013, MB), Domark 10 EC, Falcon 460 EC (MB), Flat, Horizon 250 EW (MB), Impulse Super, IQ-Crystal (MB), Karathane New (povolený do 30.6.2013, MB), Kumulus WG (MB), Lynx, Ornament 250 EW, Q-Bucon, Propicolam 250 EC (povolený do 30.6.2013), Punch 10 EW, Rombus Trio, Star Tebutriamine, Talendo 20 EC, Talnet (MB), Tebu 250, Tebusha 25% EW, Thiovit Jet (MB), Topas 100 EC (MB), Topsin 500 SC, Vivando (MB), Zoran a AQ 10 (bioprípravok);
  • peronospóra – Acrobat MZ WG (MB), Acrobat M DG, Aliette Bordeaux, Antre 70 WG, Cassiopee 79 WG, Citan DG, Copac, Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC (MB), Curzate Gold (MB), Curzate M WG, Delan 700 WDG (MB), Dimorph 90, Dithane DG Neo Tec (povolený do 30.6.2013, MB), Dithane M 45, Emendo M, Fantic F, Flowbrix, Folpan 80 WDG (MB), Forum FP (MB), Funguran, Galben F, Champ Flow, Champion 50 WP (MB), Kocide 2000 (MB), Kuprikol 50 (MB), Mancosan 80 WP, Melody Combi 43,5 WP (povolený do 30.6.2013, MB), Melody Combi WG, Micexanil, Mikal M (MB), Mildicut, Novozir MN 80, Pergado F, Polyram WG (povolený do 30.6.2013, MB), Profiler WG (MB), Ridomil Gold Plus 42,5 WP (MB), Ridomil Gold MZ 68 WG (povolený do 30.6.2013, MB), Star Cymadone, Tanos 50 WG (MB), Valis M a Vincare;
  • múčnatka a peronospóra súčasne – Cabrio Top (MB), Discus, Eclair 49 WG, Quadris Max (MB), Shavit 71,5 WP (povolený do 30.6.2013, MB) a Zato 50 WG (MB).

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
3.6.2013