Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 31.5.-6.6.2013

07-10-2013

Poľné plodiny

Slnečnica

Stále je aktuálne ošetrenie vo fáze 6-8 listov proti alternáriovej škvrnitosti. Prejavuje sa na listoch hnedými prepadnutými škvrnami často s koncentrickými kruhmi s tmavozelenými spórami. Napáda aj stonky, úbory a nažky. Pri silnom napadnutí rastliny zakrpatievajú, vädnú a odumierajú. Na foliárnu aplikáciu sú povolené Acanto, Bumper Super, Pictor, Polyversum a Sfera 535 SC. Ošetrenie zopakujte v plnom kvete a na konci kvitnutia. Presne v tých istých termínoch treba ošetriť porasty aj proti bielej hnilobe, ktorá patrí k najvýznamnejším chorobám slnečnice. Príznakom je zmäknutie pletiva, svetlo žlté postupne hnednúce škvrny za vlhka pokryté bielym mycéliom. Rastliny vädnú, lámu sa, odumierajú. Ak vytvoria úbory, tak sú s hluchými nažkami. Odlíšenie od iných chorôb napádajúcich slnečnicu je ťažké, najvýznamnejší znak je čisto biele mycélium a čierne skleróciá. Povolené sú Amistar, Acanto, Amistar Xtra, Bumper Super, Discus, Pictor, Polyversum, Sfera 535 SC, Tanos 50 WG, Zamir 40 EW. Niektoré z uvedených prípravkov sú povolené aj na pleseň sivú. Na pleseň slnečnice nie sú autorizované prípravky.

V máji preletuje na sekundárnych hostiteľov aj voška slamihová. Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch je nálet až pred tvorbou úborov. Účinný je postrek insekticídmi a aficídmi v čase, keď priemer kvetného puku dosiahne 2-3 cm. Ošetrenie je vhodné urobiť najneskôr 14 dní pred začiatkom kvitnutia. Niektorí autori odporúčajú ošetrenie už pri objavení sa prvých kolónií vošiek na slnečnici. Prah škodlivosti je 20 ks vošiek na jednu rastlinu v čase od objavenia do začiatku tvorby kvetných pukov, 40 ks na rastlinu pred kvitnutím. K povoleným prípravkom BI 58 EC-Nové, Calypso 480 SC, Nurelle D, Proteus 110 OD pribudol nový prípravok Pyrinex Supreme.

Slnečnicu môže napádať aj voška maková, tam sú povolené Mospilan 20 SP, Sumi-Alpha 5 EW a Pirimor 50 WG.

 

Cukrová repa

Stáčanie srdiečkových listov spôsobujú početné kolónie vošky makovej (Aphis fabae). Prezimovala v štádiu vajíčok na zimných hostiteľoch, kde sa aj vyvinuli prvé neokrídlené generácie vošiek. Okrídlená generácia sa vyvinie na primárnom hostiteľovi, keď už nemá mladé prírastky na cicanie. Pomocou vetra sa okrídlené vošky presúvajú na sekundárnych hostiteľov. Sú nimi rôzne buriny, najmä mrlíky a kultúrne plodiny: repa, bôb, mak, vika. Rozmnožujú sa veľmi rýchlo, počas 10-14 dní jedna samička môže splodiť až 150 lariev. Optimálna teplota pre ich vývin je okolo 15°C, nad 24°C sa spomaľuje. Koncom leta ukončujú vývin, pária sa a samičky preletujú na zimných hostiteľov, kde kladú vajíčka. Škodlivosť vošky makovej je okrem cicania listov v prenášaní viac ako 30 druhov vírusov, na repe je to mozaika repy. Tento rok očakávame slabý výskyt vošky makovej vplyvom nepriaznivého suchého počasia na jeseň. Kritické číslo pre ošetrenie je napadnutých 5 a viac % rastlín cukrovej repy. Za napadnutú sa považuje rastlina aj s jedinou voškou. Toto kritické číslo platí do vývinu okrídlených vošiek, vtedy sa odporúča ošetrenie pri napadnutí 20 % porastu. Typická farba vošky makovej je čierno zelená alebo čiernohnedá.

Na repe škodí aj voška broskyňová (Myzus persicae), ktorá tiež prenáša mozaiku a žltačku repy a ďalších asi 150 vírusov škodiacich na ďalších kultúrnych plodinách. Cicia na spodnej strane listov repy, je zeleno žltej až hnedočervenej farby. Na repu prelietava zo zimných hostiteľov v máji, na jeseň sa vracia na zimných hostiteľov. Odporúča sa ošetriť všetky porasty s výskytom 1 a viac bezkrídlych vošiek na 1 rastlinu do 20.júna a od 21. do 30.júna v priemere 5 a viac vošiek na 1 rastlinu.

Základná chemická ochrana repy proti prvým voškám je v morení osiva. Na listovú aplikáciu sú povolené Nurelle D, Proteus 110 OD, BI 58 EC-Nové, Nexide, Rapid, Dursban 480 EC, Pyrinex 48 EC, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 EC, Pirimor 50 WG a Biscaya 240 OD.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
28.5.2013

 

Ovocné stromy a vinič

Tak sme prežili normálny máj. A to skutočne, veď staré príslovie hovorí – „Studený máj v stodole raj“. A to bývalo aj chladnejšie.

Vinič

Mnohí vinohradníci asi riešili dilemu, kedy začať ošetrovať. Chladejšie počasie určite zbrzdilo aj vývoj chorôb, no a peronospóra nemala ani dostatočné vlhkostné podmienky. Preto aj prognostické modely nesignalizovali žiadnu potrebu ošetrenia. Pred kvitnutím však jedno paušálne ošetrenie proti obom hlavným chorobám viniča, teda múčnatke aj peronospóre treba urobiť bez ohľadu na zrážky i teploty. S takýmto postupom aj väčšina signalizačných metód počíta. Výber prípravku nie je až tak dôležitý, odporúčame kontaktné prípravky.

 

Ovocie

Nižšie teplty výrazne ovplyvnili aj nálet obaľovačov. Na západnom Slovensku bol pozorovaný jednoznačný pokles ich aktivity, okrem okresu Nové Zámky. Naproti tomu na strednom a východnom Slovensku, kde aj boli vyššie teploty, počet odchytených motýľov narastal. Preto termín ošetrenia nie je jednoduché stanoviť. Platí však zásada, že kladenie vajíčok obaľovača jablčného začne opätovne až po dosiahnutí optimálnych teplôt 17oC a viac meraných o 21,00 h stredoeurópskeho času, pričom vývoj vajíčok je pomalý a najlepšie je ich početnosť a začiatok liahnutia lariev z nich kontrolovať priamo vo vlastnom sade. Na stránke www.uksup.sk možno nájsť prehľad odchytených motýľov na vybraných pozorovacích bodoch.

Ochranu proti chrastavitosti na jadrovinách netreba podceňovať, lokálne dažde, prípadne rosy jej rozvoj dostatočne podporujú, i keď chladnejšie počasie ju tiež spomaľuje. Teploty pre jej vývoj nie sú rozhodujúce, práve naopak predlžujú jej potenciálnu škodlivosť.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
27.5.2013